Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Who is Liable When a Self-Driving Car Causes a Car Accident?August 27th, 2018

dG41b1hBOEkzNmRhSnVwazdSTnorM2FCWk04Wm9LRXhoaUl2UXB1cno0dEIrTEFxNzVsWS85RDNucHBJcHFmT1dmNVY3TnJacGpOZERzQkdZbVNYU09jVVdEdjNuSVpaaDRjeVZab0RSOGdGZzNWdk5mWDJITEtra2F4V3krZVJFWG5sT3pQUTdQV1doNzVIMzN6V01uRFB0cDYwZ0VpQlhuQVFPbVhaSi9wUEZ1K0dQSG9FcHhUbVI5L3RDZCtMWTFxL015K0swTjFabWlpbnVDaUxxbHBqajRTS2QxWG00dVo5YzJmZVBsNUZqUUU4dFJSWHNBRTJvSjYvR3NyN2ZtM1FLQ1JvdnlRTng0Y1orczBGSGFXd1BLS2FManRiVTU0YlRiMXo1UGZxNmJGTEZKWE1STm9HWnZBRGZtYml4WVFaVyszNExUWldwYUg0aTlQR1ZlS2pUSnhxdkdQdTl1cUJoNE9PRzMzMEZXU3JybHNFb2FpSHpmYUVXMlhUUEtDYjM0UjNoR3dtcTZBak5TS0lFMHd1QlgzTlVvc0w3cFZSY01FeFNYbTRPSmtGajMrQ1BxUXRhQ0xVUCtRdEFTTzg1TzlTekd1UHZWVVNCSHNab3c5Q3ZrbHRRVWV2OHhxa2JpbXU3UHA3RU9lVi8yeXZ0ZmxSeTRvbVdvQ1RhY1RlcFBpT3JtVFdsazJ4dUwrQWNBN2d6RE5ueFphWlpQYStGc3pycUVGMkpBdlczZmdzVkpHVHh3aWxpcTIrekM0M2JTT3BoUTVpRENNL3AwR0hkOE1lQkdUYTFuUDcvd0lLTzRFclVZRjZqUUJmTUFXTXI5bFpVMjBrSURiMzYrWEkyQ2ZwS3JVK3dRUkFNZlVhSncvWnJ3NjQ2aHp0SWExckNTRXBIQmVDSkw5bEZacytEMzMyc09xclI5YVR1alo0ckxoU3hMc0pKQzU4MVdVKzgvZ3B6cU5Na20rYmoyL1l4T1pPRE5oeFR6bmJhbnRmdzRkRytQNmhjZ0NydG1HbjBVdmtCdEt4SmtaOTNXaWRsTEJidlltcEZyb1V5VUJXeFFJNEd3MDhSL1V5VW41UzZpam92RzJ6UGJ1QzVyUlJNNk96SEdyTGtYdlVUTmUySzAzcDJTVm9OVXBUeVRnN0o5OFRFeXFKQ1g4M2xXQU5aMGZHWjN0dHpYSzh4d0NhUVY5SHREeGVaUXdmRjB4NkQwZ2MwTmZnWkorWlhETTR6aVpUck4zTUg2ZW1OcHVvSG53ZkM3K2tYUWZZRjNKaGEyeVZWNVFPTkJoSFVoQmNZM2V4SzdoVmZLQTRjMjVWSEZxUlU4RzRiUm9EVGxNZUx5dkJDTTFzV2Vnb01YSFYyZ1NoSXRwVWU4TDg3VHJKSTJVZjFEOG1saENjV1lsYkpQSzY5ajE2ZW12QTJSRjQwWjhMU1NDSGszZG0xYXM4MlhDU0wwTkJvRTh6NGpnTHNIS3RFdUdnV1hFWWVlU04wdGNoN3RJSWs4RDY4SXQ5U3pPaEtQL3cyQ1FBNS9HWUlpbU5TOVM0MjZTVlc3NC9lcE1ZcFlzbXJ3M2E4eDE0ZDRybWk1MkxvK3ZuN2JSOFlKbnZwNUF3YVkyRVppZC8wTk5NTklET29udG05dWdFaEw2b1hkVC95azRBM20xZ3p6ODFXcDFYUzUyOHNQSnFYUEsrZEpXR29zQ2pBbXBXUUJjSzM2c3hYTTIrNXNjZ3JZajY5L0lPQ3ArbGRNb1lIbTFCOU05VlRSaUZIMDVhVHJkM2p1V0FJUmNISDNPT3FFNzNBQ1d1cCtjTnZka2dPekdTek05bGhzSVVOTGNMU2RtVGwrNEVBWlNCOTN1WlNyMG1BWXJzMml0UmJYUjRDZkhFdEFEbmF1bERrazNabGpTV2xpQVZJcVVuSUZ2MEQwUEtoa1FZS1NOQ09ua1ZxVVhBWmIvM1J4VU16eEhaa2ROVmkxYXVtd1YvMWl4RUx2YTJjbkkzVmV5OVByeldyNmNWMSswYzkySFNOcTlLRzd5Kys2djBuNGtVdFJ0aUZWMWxRL25BbW5tKzFKZkFLN1NZbXlmSk1ZQ0k0cWNDejMwWUthZE1SVUNQK29ZMjZGR0k5Ulk4Ui8wNUlOa1ljeEx3eXFBSGg5MFJSODlIb1N1TVRGR3pSWVpIV1BZb3BpelBSKzN4b2gxTVFLeTJ6ZDVLd1BLL2FNanA1UExTd3BrYWx6eTBwNzAxNllwY2VMQ2dvdHlaWmRtd3JwT3ZrU1NDWXZWbjB1bi9SS1Z2RnU4TUFTUXBVSFVSOHVNSUNWTGFnRDg0L1NueXFDUC9FVDAzVFg4SnFwRWVpUzBkdXpZZEdxOUZNZVMwSjNiUm9RdG5FWkErcmN4anoyaEZXYW4weVdtVW0yTTZ0cHFWNS8vWmlBSU9wUlV0ajVGYk1XcEV1N3pVYk1SWURkVnlHTTBDZVBzb3lhTjcrTlhSUWdjTTFDL2NxTmJCaFNyRUZlQ2pOZEV4cVNuSHd3NlYzT1I5R2cvVisyekhNV1JUTmZjTisxdThlTVMvSVEwU2pSZ1FYR25JbWZkcXBmaWY1MzZQNmQ3b2p4blVuVldtUXVBRlRKci8vQk9kbUJyaktHbmhyeDR2ajZLWHdCeDE5RXVVaE52VCtFVnRSNHd4S2owUzhwQ2s1bjc5U3JicWlLbGtaalluL0R5U1RLWm15WWlkQjlVOC82M2NoWmNGVHVqWVZyL3ZXVFdBQml0MTNtRnBySE80M0Y3cGg5cnBadzhnc2xRdWwzNit4NU1WWEhuNUlEU0ZqSTllQVhpazU0TExmMUpqd2FDdU1ydWRWcnN4WGRWaXI3Sy9XanR6cVA1RzRBKzhMM1BuNDFqMVppcmkyTkpHalk2elJ6Vit2ZWFDNVRGcEliV0QvTlNjbm5KajRoVU41LzBmMzFydzFkN1lCL3R5SmdyaEZVaUU3Y2x3S2F6aitvUlJYdjNoWVE2TWFhMEo4QW5hQklCdGQrRG8yM0hCZG5iSTNGdHJ6cTBma0JGWCszbStpQmxDOC9sV2JVUzAzK1ZVYndkcVA2SzB3aFpueFFNZ2hNd2xFOFRrejFMakc0OWZlMVQrdlN0T0plZHJxY0VGbHkvb0gzcG1SS0gwc29BaE9haCtRM2hOY0dIbnZ6TmQvZ0ZZRG15TjgrOGwveC82U1VrQ04wdFRWa1UvbnZyRkx2a2ZPSGFYLzVHZ2thN2htZ3M2T24vWGtONC9SUlRmRkU5ZVdoWUZFajRtS3lBTWFKaGdRMXFVbDh4R2VFTnBheG5DczBPSmN2d29SdlE5UEJIWmJ4UERiTnVNaTlEdWd3TmppZVZ0L2pWbmIyUnFEWklmQmJaYmJBZEZZTEJhRW1jbGRlTzdXbWgyaGpPSjFFdnVaRXFzU1c2bWpKQ2dud1VPeE5rQWl6WmUvbkdvdFAyejNIbGU2R1dJYVdxQlZ6cjdYKzZ1N1B4WTg5YzdnUkp2dlFnYm9oNGlxVXFxSC9ydEd6dE5jOHRzb1RRZ05hMlNyZHo3bmZKeHk4RWdzVHdDeS9Jc3BkOEYxMGRHWitRdHRYOHJqWlBJbzM3MktvN0Fyd0d4cmk4ZUt4NWMrT1FWTG9ONlNnaXdoZkkzczBNTENYdzU1RDYvanYyRDh3L2NFYVdmazdkVUJ3VDhQaU9LVnN1eDBFTTlKM1lodzhmeUQraEx1by9TSTcxWlVHS1lxN2Q3T1VtOVlXNlN1N2VkNFNOVGFXV2pwZmVsZTB4aThodHNaZUpRbGJhb2hOZWRMeEZOR0JDSGtuazJwNEhIdHZvVFJhb09jTHMrWkVRYlE4WFhYdVlKM05JNGMxNzN2SnRKWjVqNGNaMi9TcUNnOUZNdGJ4Vmt0VTljaHNhN1U3aUFhSWN4Z3lJNVY5TFJTeEFBSzdyMGFHZ0k3TDk4TWVxc3JJeHFNVnVCWFFMdTBQMDFvMjZIT0JRcTBKZmUwaW8xeFVvSFdsV0ZyTzRSNkZWcXNIRDd6eUtOK2NSbElFcHNscVJXQ3YyNXZhbFlHSDZNaVoybzBPVEVRYlN4WEVxTDRBblVtZWYvV0Eva1YvY1JBYlJRdi81bm9IKytyVTFuZGVDTG5pYm1ULzFObWtZeWZMUElhZUJmRmJYcHc3alM0UlV0YWgvbFJCamJJdDFFNm9uR3hVZWx6ZXdESTJzRXppY0tSc3Z3TVl1VWJmR285bVV5MFpna0NQNE9tVDZQSHpjd1pkMGY4SjRJTW8yYVRVQmxxQlJ1aHhBdzh5bFFia25Pd3NkQzhNMWpaV3pVYzI5WVBvbndIYmR3djhqSlFVWnZCa0doOFFNS2lmeHI0OGlmVElpMGxzZlJMQT09

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0
 
Tags: ,Leave a Reply