Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Review Us

SEFYbzdGeVpmT2pyQndqK1ZORkJhZldsSEVjVDNXaERoT2FLMXJIc0hqcGJqVmZIUEpHMFJzb2c5ZkxXUmRtV3RCQ0l6RzZaS050WnZLK2JjM2lCR3RkcXNtTC9LTTV5eWhOK1hjL3VveTllcmc1S1hWSi9kUEdVNmRTMXU3T2NZNG5IaHVpYmVmNlhtQUVMd0d1cDdNamhORzBuSGtXWkhtZkM4d0ZxOXMxc3M0YlBmekZ1dTBVYi9Nc3lDNnlCSm8zL2JzZWZ3aVhXQjZqT0VPb2ZsNUpXandCT2s2eDI1aTFuRTFLTDgrbVBLMVZDWkxndGNSakpvR1JkUXJESjVkV0o5ZUhNdGtVWHphdlRqK3E2QndvcG9NRWp6YjN1dDBQU1hleVFwck5RN0lvbkRPQS9yZlVYTmwzcVp5MzhQbzk4R1dmVytreXI1KzYrcDl5UkJpOHNBWWZpTVAxeE9kSUNqcG9Pa2JxamlHbnZTWDZZdnIrRDVCS21qVi9pR0RBSm82SjVJalFudUpYYmZldGhMck45bjRLTlpobzBKcFBSeXEwVzV1SEx5b2x1eXc3VGMxWVNjRnlKVXJFcldSSTBCUk9hZm9TWGlyaVVLOGtCS256NW9WeHBVZ2FRNkYvOXdzdnpwT3puZU1ORVpkSGp0RWZDc0ZhREhaeTVZaVVndWVyanZ1Ukk3UWszY05FdDJnTkdielpLZE8zV2tNOEphd2VPNVY0L2dPVVJOQTg2ZjdZSy9BSXN3cnQxUzN1YjJXVWNoRTd1S0trOFlkY2g5OC9rL1M2emR5YjJuaEIrSno3OVJzTmFmWDVyd3FjdUFtV3ZwUUtRZ2k4bnhjeHYyVnZoQno3UkNWQjM2Z1VyVUNlMVowNmdkM0N1aG9PbXdKSUpLUDlZYWpaR05iRERTeFFOR1NWWGtTUHdkUi9Ta2Q5ejBkQzlDZ25FbmhSK1VaYkxqRW1XR29XKzZQcjNBWDFOUFVZMm9sQTRQTFFORS81YmljMEJ6VHJPemV2VWpVU3c2dUlhbW1BWmo5SVZPSW1RMWhpVDZVSlE2TlMzNDR6R1owdksrelUwbnNUaGh2T3pRb2I1VlRyWEp3dnFZN1gvV0tkTFJ5OSsyUTdGZktjVDh6NXl2bm56Yk5XYktxbUtTZFJ0UXZOVy9Oek8zTm5XUTJtcjJ2NDh5WExPNE1OVWpUV0Y0SU5JODN2cnRFSEtKQ2xKdFhTbXF6ZXNWZlJIL3FzZCtuL3gzSEIrR28raFU4WUpwT01IT3dPM3p6Tk9pcWR3WDFGQ2w5SWFkMUhabk5yZksxdUQ4T3JDelFJZnc4VmIzR0xlcWJlOTZpODNTNWpQQWRFb1VlbG5rMzUyZVZxN1V1YzlFZDlheDBIK3lLblozU0VLanM0WkZ5b2FMejJWR3N4SHZUTWpvRXNsOFdmWkJvVzZkL29CT0FmMW1lVjIxNVRJVnJxSFEwZzlmakhkZWVkRjc5Y3dISFZuZ2s2cGNycEFwdCs5N2RlTVYxY21xeFJ0R2dnV0UwbGZKcWZjcDVvTkFnY0t1QzBJRmFvSE9OOFZNVGVTU0R5NXRqQ1U1amJzNWZzcEMvbkNsRUswdXlOSk1VYThtbkVqcVM4NDlpYTdJUlpqOHh1OXlkd1Q3V2FNZHYxbkZkam9HYnRTaWpoT244aUlRZzgrc0ZxV1grRGE0bmxyNFFNN3l2RUxxV3cvRFU3VC8rOWprbXlUQ01LYVQwTk1kK2RqakhqR3BaaDZHajQ2Nkd5dlJHNVlyNVZpMTBROGV3V2pXZ2duQjhYT3FUS2t3VTNVMmtNWDNiNW9tNjZ6T2cwKzRNMnRHMFprRGNYUVFFTXZ2aVF6MlhTY0g3N2tGOTVsa0lxcjRLT3ZxZnJPblcxMk9neGhQSmo0bkRPb05JV0dDeDNVNWo5d3dja1lROVpobjlqK3ZKNGFzbjVDRGgrRVhNOUNja2E3dHNIODNrMkR6L3U5TVNJSnVJRVRRa2Rtc2tSUWZzbnRTZXNLTWNXSStUQmR2bkJWMkJTRjVQMEo2dHFvQmVzUFJVMC85YUpYV3hrZlY3QVdPR256ZDNsN1RWeWw4aTJMNVdVQUFVdFdTUnBpY21UZlFjaHpORDBSdEZWVXhjN0JmaldTYWNma0pVVHNNYVZ0YmF6bzNwbmphR3hrTmhZT1RtaTg1OE1pN3hvUjYxVnVSTUo5eFlxZEkzUmg1UW9OVFFkTlJMOVQveEdPT3IvZlhFSXArWUI0b2RPQUhlVFgycGRQSkx6MVU1aW0xVVBjeHo2VGhqUkx3U3lBL0l2cU1zTW90YlpFdmozdm5Pdno1OVp6R25HRTZFYWxxcUQwTGxkbHRsUWVUMEU0RDhTQW5nNFlLTkhURjNJdVhjRWNZMUlxU2FFV2x1RkpOamN4S1pDME5aWTRDdjU0Vi9jUXp6aU1ZRDVYSzV1VTFFalEwdU01Q3gzUmI3NWM2TGtUdkliRmdpUFVuQ0k1YmxCRHpMWGJrNVM3VzdpUTN5UmJhUjRLc3ZrZzJmOTJ6Skd3dXF3Q2JzRVJWeGJYN3pyTWtoMU1ZNEcyUTQzUW52Tit4aFZMTUI0M29sWXhqTE1rQVdQRk5PeS9SMmtxajhXQWcxOFFieERwcnBqTVVEdVErK1FoZXg1UjRlNDUzd1RGR2Z2ZnpEZTA3bERkS2VvUURhang5ZzF6OTRRbmtoVS9vZGQvYzdEVDJ2dENhbFdoSk5YQk9NSHlHV1MzOEt2NCtJNmo5TCtZNGxyOTJkaUdsaGh5bFo2ZlFoYk9sRll2QTRrYisvYWplQmJ2TG9mY0xhUHlQMFZoS0ZzSWRRSHg1T3NMOTMraWgveGxWK3VBcGZMdWtLa0YrclJzcERsQkRXd0tUY1dWbFFKTXZMQkJBSW9Lb2Zsc1hHUGZwMjd1YkRyd0RQWkU5WGtmcDBWU3hrNW4xQ1QrcGRjUjFvL2FvTjRQdGZrV1V0QXpnRTdEWFNCL1pLZ0ZtR2kvL2dIdzUzKzVBV2VNOEJIYmpTQWxScjFXWm4zL0VQc2xtWW9DTVk5ejI4V2dOb2tVTThXcnk2NGo2VzgxYlNUdjl4cDhJRzVJR08vK1c3YzM1d0pyWHpBSnZxTStic2RvSmhhU3R6OXpXZCtmdW1OcTlLNVlwcEVIQXFTUmdmWjdLcGxoRzNIbFI4M0VaelBOY1dCWUdmOUxWT3RWM3d6U0Q5UlNmRkltdFlhakNpUWFnVTVBQmtRNnBzb0E2NTJEUFVJUTFuMjB5Sm9xN0RBS3NldjR2WjR0aWdoNUdXZkg4aFRTMXhzOHFPZWFQc3dhS3VpRnpnSkYrN1RieExiL0FjMEVVWHJIaEdyYS9TTTNqWThickR5eWVtRFFxUW5aMXRMajloMjIrTkVYVTd2U2tXZHJ5OEFDejNpMHBBTVpiZnFVS3JPdGtSRFM5MkdwN1luSlNCakFrdFNTUlZyc1JtanM5cjJML1dKR2tIYTliMEZxSVFiV3p0NUxmZDFnc1N4NE03dUU2bTgrbk5zSXJpSFd2NE5nUERvVUl3VGcwUGw4YjN0QjBIRmFIc1NaQkhIWm5xMzl0bTFsVURQYXlDK3p4d0ZSUGw4UkVXc0dnQWNUUzVFSnZOV1I4WGdzeWJTOGphVHFKQW5sR3hmMCt5T0l3WE1mTHFhM013cFkreWJJbW5hdVoyZUdjcFF6dk9ialgyd3VkRE9NYm1QVnU2VHpaVkp5bDMvbGlJRElyZmhQcHZDUGUrVCs3QkJZektnd01xdnkxOXJYS2xBTDdjdnNrNVk5eS95bk1rdXVzL0UxTHpuVXY2L1p1SU5qRFVhYllZVTV1dElHVXVuSUt0SEpvVnJDU2wyalpFS3Zzck41dVFzYWlXSE1aSlZjVXpxSU5TV3JEVTFBOTRBbFJLcy82WlNMcDBJakFjbjlIcEp2ZmQ4dEJ5eXB6WmprS1NZeENpV3UycEgwWWxSQUxLTDlCZEFwWWVhcndwb0l1azNqb3ZTVkxFakJZNjhjY05LcFFBVGxCL25SdVNwbDB1UzdJNTdXN0xNRFhEejltSnBwQnF2elFBbnVpUzJMdDJXQ1VDNnErb1J1a0Y5Nzd1MHJwdEZnZFBlYzhKTVd0bzYySkp6YUlXZHpvN215cm1JR0NVSHlBOGN1bldJLzR5Qm16ZWpJV25oQWxGeStTTkRUNGZ1NDR6UXlyZTRTM0FmMkNaMFFTdW1BR21FSTJHcHFFWWU2YnNQOGg5V3BhTnpEM1k3Y1d6eHl6M0daYkZnTFhWZUhsV25ZQzFRd2M0aTlYcnhxRVplWWZFNDdsUWZOd0tjS0gvQU5tU25tTWZwek55eGNmN0E0MjlmWkFDb3pIYnNiUWhaRWhRMkt2cWg3NFFnbjhtcDZWa3o5OG9tdHBjR3hnNlZuVWF0d1JIR1RTUlhzTTBMMVFyTjVpaHZ0TGRMWGFvWmdXT05TVVZNcFNiMmd6SUJ4cVNOaDVGLzZIdjdpSG8vcXk1bTJ1aHExQ0xkOEJvYnp4OHBMK1cxUDlwM0k0SHV1Y01XV24rOFlLWW5VS0RHSlNJeXJ4SExIQ0xsSmxSOXlkRTlvWnlETStZaXo0VDhFVU15blhPeGlwdnBMSDBSNFdIME5OSU1DVmVTeWh1WXhlczZ4OFpRZnB1Vktsb05SVU5xT2FxTlFnVGVUUkFBd3dlcGFVUjNocDdEOEQ5Y3BYTFcvb1VNUVlZOXNSME9SM0VUMUl5ZlZpdFdWbUdqQ3EyVEpDS0ErbFhHZXpFVDltYjkwZEl4REJDcmJXODUwNnJudlBhM0xFeXlUNjEzMkdxVlhXRDBSUDBhY2tuRG5nZ2xaQVgrYUlaWEJCOVdJdDJVdUZoNEZjbDlzRUdBWWZjdTNFNnMrTXRhdi92eVpYT2ZSamhrcnVoaElnRHJCU1pzT0xORk5XSUdqKzgyRnFuaEtGc2RSRUgwNHJQZVk5L0VFSzN4M0prak9FeEFYNm1sY1RtRHVjM3l0U3NuMmlVQXE3VGRzbHphREFJTDIxUm96RktJNXNmeUxlbGU5Vlcxb01EV2loYXp5K0RMNHFsdVBSQzNRRENBbmpZVmtOTWtRR3dkNFR5U2lGVGR3ZjBWMVVjeVlPR2M3OEU0U1F6b1Q4V0x0bGorek5ZR0NGdUNJaGFtRWRVdUsrVjhjcXVhb2NGYUNqREFvWGtueHB3bldQa1VsWXk4eUk1UlJ4UEJEK3Q2d0hGTFprWHFTaFhtZ0N3SWY0cCtuZnNkWFMzbDJrK05KVkV1bTV5QUY5YkJUVS9PbTlpQ1RaS0NJNktXcnoyS0JNWUhpN3lnUmtxQ3JVcFM4cVRIbXNFSTM5aFFDcjFwTzVHSGFkZkVmS3REN1FXd29HQ0Y3OUdxZEdEOVNWaWpiT1ZYT0xkMDVZdXdRRVdxNEdaYkZpdStid25SZ1VXQXBOaFBWQzFkN25jSkpnYmJVWFR3bTVRTm5KNW5pZ2oxQkwwV1Vod09vTS9Hejc1cXRKRzZ4YXREV2thbkNBYkFsOXdvRDZQUHo0K0IxQWRKZHZxWFFzS0h4SDRsZEN0MXBpYmh1RXNZV0xUelF2dGN2NUZwNzJnL0pnWTliaG93QjNwRmhwdjdDSGVheDdBS0UvU0ozSTRFb01HbUV3RURPbmhWTE5kQW5HZW5yWWNTeUdYYURTNjVFY0NHYXI4S0lCNTJxL0x6ZnFjYVhXajBjenBkSmZ6N29YVjFtR1VGSW5GZHpoeWl4bkRseC91bXZRSFptVmVhRUNSTTByWVlucFNpazkyc053ZzlERVJYaEhaOUp4V2MrVms1VExoeHhZYVRScld4ZDE4WEN2UG5HVVozTUN0bW1ZaEdOS0Q2NkViUmUwT1I3V1g1T3Bqa1JCL3dGV2doS0hDNEc3a0JnelQvS1cxZEk4Qno3dmlrU3Q2ekdiT2RleTlVWkNJenkzemkzOEdZVkFSSWxod2RwdXFQVjFNT0FpY3R2ZVJDOUhsckRIS3F1VVN0ZDk0NDdXOThQdDVHS0dkQzZ1QmxLdGM1TGo4YWVmWlhRcHAwWERPNDFtR2hBWkMyVm9jMU1lVDEwSllMbEY1LzRiVUFD