Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Who is liable in a car accident?

TVd1RjZTdjViTHJCaktZc09RUkFrdXMwejE1WkZUdmpmMS9ZWXpEc2JndFJmY0dhYURPaUpSeTJuMWpSaW9xY2d3WTRUZlk5VmIxQWVPVW01dzlLcWFrNnlwdDJZSmNheGl4S3crMHI2OTkvQzRTR0x6d2t0eEtqRzlTY1NKVUtHTDdENmNESFBhYXFPczFTUU1mNXJtVC93WjZmS0k4MlBMcVRPQUtTckYvSDBucHpHWExMdGhHbU9XQmMySDROdG1xaGNzV0lSRnFHRFZRT1BWdy9lNElIbHNlLzlNekNrbHpxQTJtdC9tMHFnWEJUTDdOeDBzZDRCQktZVVpkby80VG84dnpVVlVqUjVITDhucnBBS3BmU21xYTM1R0J6QzYxMWkyN1VkREVBc0w5L0EwUkIzbytuejM1Sm5pUHpOckpiMFZmaHkyS0FzNWJCTk5PT2FvdlhzVUFVdlZjTVMwOVJ4YXNjbnhINnNkMndwUndYYVpZMHk5eG5PL2xsUElPbGVsZVZrVGlEdERFYWM0ZTYwY3FvS0Fzczg5VzMzWE9OZ1dObmtNcGJrTXQ4TzZLbzVQTWlJOVNlN0gxbHRPZHQ3M1Y2cDkwdHByb2NvN0RrSExMVGVLazZtaXNRdGp3MUNTa1Vsc0lQd3V2aVdVTGNDYkx6Rkh4MTFHNFlXMDJJQW1SUUY2THp6RVIrS1piUldHdm5vVWNVR2JGejdlMy9tMXpZVkxaYTM4ZnJjUzAxZkoxSEgwS3BMRmJXdUhieGdqZnZzR0pQZDRsUkVrZTlQT1BjRXR4bjYyUXBUbmZPOFpiTUF5bTN4dmczaXJ0SW5RWHJrR01YUldubkxOMmtZVXRyNUxodnByUmd2by8vT1VmSENjVndKdWZ5R2Z1K3VDMko0Wkk3eXRVYWdPbUZyNnM3cFNQK0ErZEZXUXpycjNyZDlkckR1djR5M2hYUVcwUnJzRUxRTXUzS2dzR3c1UU5TK3VrVXZ0TVpoQ0Naa1R2c0FwaHh6cFc1MGdRSy9Tb0o5S0pvVHRMNUdsc2ZzSTlYczhMQVJOdFEvMVltNkF6OU9lSG5TKzBHeWd0alQ0eU1xZzVYOVhwYnZldGI5OFNxTVZ4aW5WVHJ0RkF3b0RYZUdQMG5YblZwUVlWZHB2R214K1hhb3llN3lWNlRuR3BCM0k3WjZUVkJwNTBvMUxLNk8zN05vZ3BTeDRES0xnPT0=

Motor Vehicle Accidents

Z09sOWtGdDlPRi9HdXhXa0Y1NkRNT1c0bWpobUFDN0hwaEVFLzhQQUt0d2N3Vm1GbU5RcStGQXJUM2I1T0tzZlhSc2dkQkh5VEZSMW01bm1BS3hOZXh2VjZadUMzTHhicmxtSUYrL0xmeEZudDB6d0cvNSs5R3hQdFpuQUdCRjdzSFNFWVZEL2dnRUlZTk1wdmlsUlpvalBBRlNEdGJEVTRGZG1yS09NdG9rT052anVwL2dlSWNkaUw1RGtFbklqOWpUTFVrQ3J2djFBM2Rkb25na29ENkwvTnhlTktiYlBYT2pSZzBYR2pmNkRWZFBGZE13OGowWUh3WHY4NWtPSUxieXVKSzFCME5QcG40ZU1US1N4eE9Ua09ncDZUaHYwTTlhSW1yQ3ZUM1pXTmRFbE9NdU1DTTU2OVVlUFl5SksxeCtDYXNtSXIyWHpGUnBtb01LOVIwU0tRY3VSWGh0elo1b1J6SFZIQytRU2Nnd0p3WE9wd1VuTjNjUURXUUhuSHVsRmQ4a2FCb2d4QU9wNnJ2eE1RYldKTno5MWJrT0VrTVlJMHVQV2VZQ0xZWk03c29OZllXcGtNYXE4WmozQW9aeDJDaGdvVkFmOFhpMkhqaG5pZFNBenMwQlpsNXhtOGx2a0ZJdEZYckdESUc4djk4TmNrMEJuNkI2OEZPY0h3NUVaSzVUdkhGTEg0QlQ4VlhoNXVqOVZjWmo5Ykt6RUNPL2tEalF5cG85THVmNEhjanZpUUplK0FBbjQ1S2NSenVEcEk1QXA5VnFleEVJQm9IeU1XTm5vTGx0bXJWNlZCY0ZPcXZZMjI3cGpwVUExQlIwaVI2djRkbzhvazREZVVDQ0hWVHk5aGtpMDJOYmlPV3hwVGowM0h1SURDQmE3cUtvQWc3QTArWVRETjIxUlBvWmt6OStnT3FtSTdQemJKa1F1R3lxd2ltcS9TeHowRFB3NGVmUlpwN0wxcmthN3VaQVY5ajFrL3R0ZGNJMU5wM3ROOC80ZkhXMGpyU0RjUS9iNHZKa20vcjlLc3dqWFZiMzljUWhCSE5sSDREQm5Id3I5Vzc1a3pBRHB5QTBMTDdFeHJrM2htQ2dpbXZ6Qg==


bDZpc245dUt2UUMwdU1lelBJMTlSUmhSZnZOa0xuY1ZaSnZ6OXlmV1NVdmhwL1NxdVJQZCtVV0lpNzB6ZlF2YUlyZ3BJdVpNS1M2Z1dwNlVPUitmbXhFMDZpQzhYKzZ0MUhtV3AyWEl2TkpUNnVKQUFtUU5PaGowWTcvdnZiS3BnTVMxU2dIcnpYUkxsMEcxaCtmRTRmNFF2SUtpM0VyZ0FxUC9DU2paSzZnQ09XUUFqQURESGtjVEJheFVhMTlmV2RiM3BJOWFLNndmY0NEMERXNGs3eVJkNHh0ZWNWdXBybnI4WXhZTWhBbzVuODdQZjVlSlFNSXhnUkx5RlhONWFmT0dRbkR3UTZaVXY5b2NqdnorNTlldVRjQlc0ak83ZWpBaHpuNmhtOExacWwxNkd0LzBCK1lnOUhqc2d6N2pYb2lNV1VtRU02NUVoVkFPRmgrYjVDYktTRnprRE8rbm1IRGlsaEhRak1HQWJUUjZUVnhucGpSaSs4ejVnWDlzaStCMmxRMmpKODdyV05wOS9GcG5iN1IyL1dDY0JIbXRIZHlTSHF0MnV5VHR2ei9KSTg4bGl1ckZ6QWJaRTJSalNMeVh1Vk5WeldiNTlFaU1tb2x5REJOS2orV28rZXorL0NmZlQ2cFFTK2I3cjNvUFg1enhkOGFDTTVNMGxlWnhrWnd3QlBRaTI5Q1g3YzMvbHl0Q2VSVEIvZDVXK1hVSkhvbXJ3bU5Nd0pSZUtmViswcjF6VE5VNjVac01SR0piR0pzUlErQnZxSTBPK2dKbmc1MUZrTlZhNUhEVzJDcFBnUVRjbDc5NnZxcTllenVrMTJZc0NOLzUxS2hicENqeUtTNktMVmdBSHJ2eEhXeHE2YWJkdlVLSnVzM29IVGx1NmVZVFV3RGlnSXhYRXo4TG1YVUNVekUxMmdyYmJzalJtYWd1eGJ6TTM3SUlCbEo5RFdKcHB3QUFSKytwQk1rQU9BRVRvSmxYTU5TSzcrdW4xTjVhN1JQQklOQVpkMTV3VVUvVzVtb1dvcEgvUlJ4dGt3YWhTb0xQd1NnMXBscXUxWklmYXNlTVZSMm4xTVlaOGZWYUg3VXRNN3NWYlBLLy92MmdOaTVyQnp6L2trdGFkWUREVXhIanpBeHlVWkR5dld1OXVFZHF2WUxjbCtjbWFKNWVFT2JVV04wdkhDRm9VdUxEZG43eDdTbEh6MGtRUWlHdXF3TjBwUUVUNFFuMVUwa3JJQnBhLzRMazFUUmxkK2hyZHZWRlZQWTl4WVNKMzFZYlpodVN0ZE1qcHNMNHBoMWZERHlLUDcxcG44azFYME43dkNvd1duWTlIaFhzeFJ2WU0zTm1MekZOdXFoa0dQaUtWalY0OWh4Y0VFdHJ3SW11UW92amovRUpsc0dGMEV0aGs3WGtwU2x3NlRRRklTWkUxZ0l5SzU2a1lvcjJDeVlnYXBBV0ZEa1ZxRUQ0OTNwZWVIOTVYVGI5NTdTZWhGbjFUWjREdGNaSzIvK3MyZ2lRT05WTkNYYXRIM000bjRWSXFYbDlYS0w1eW9haGlEMnl2cVlnWGtzSWJhak42R1NQaUVrTzU1L0ppbENMelJEYWUwUXdFV1dOc3J6LzJxSXFEWFBwai9XVXp3cTV4N0JpY0lmYTZMaTBxQ0Z1a3ZFTXFNVUs4bFFaV3ZwZ2hzT2VzV1l5dG1YRGJRTjhKR0NOdXBDMkliMnBoSW1RODRmYlVPZWwzMU04Q0YzY0R1UnR1YTFtcG9hUTYwM0xIc0o1d3orNFdaaS9aYUh5NHltNEtNRlNiUkhLK25kOFhlb1ZUZzJoRzROTkVaZ1Zza3hRbDdwSk03K0Iydjg3UnN4bGJBYUN2QlZlS3BZY2N6MGlwQm84bjZxSVU2Sk9VMjJldDBESHBSbnI2dDlyV3JqRlp0a2JqWGx4NkxHVG12RCtNTmtwSkJOSTNDMU5WMUNWT1FsQ1V5MUk1R0xnRG1BWFNZN2V0eHNCT0JaRms3M0ZsKzJNZ2Q5S2lTd0tkRnNaZFB4WXpxWE9jMThrckxaQW1xaklVUVpUWFRhM1ZIMTV6OEQxOGV0TExRUzEwRWxHRFBZVFJ1Y1h6ekRwbithOHRQanpWR1dTbGhTbg==