Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Car Accidents

Z09sOWtGdDlPRi9HdXhXa0Y1NkRNT1c0bWpobUFDN0hwaEVFLzhQQUt0d2N3Vm1GbU5RcStGQXJUM2I1T0tzZlhSc2dkQkh5VEZSMW01bm1BS3hOZXh2VjZadUMzTHhicmxtSUYrL0xmeEZudDB6d0cvNSs5R3hQdFpuQUdCRjdzSFNFWVZEL2dnRUlZTk1wdmlsUlpvalBBRlNEdGJEVTRGZG1yS09NdG9rT052anVwL2dlSWNkaUw1RGtFbklqOWpUTFVrQ3J2djFBM2Rkb25na29ENG1qVDBKZGdhMXd1ZlZRdlhuRXZVUmNCR1Rya2FsdzUxUytycTgrNVV5TmVBd2NJTjV5ZUNNU1VaSHkwdERrUVduOHNEdWlDR1JMcHQzQ2VrK3liRC9UQmJYeEFVUFhmTlJEaWdsaVBnMS9jVnFxT3pFZCtIRlkxVUJWY1NCYlY1RkRYWXlrQmcvV2Q3cE5zNXRlbHJnWnBsOHZzbmNCZWVyU2x2aVF2bGNWNjIzUnYreE4wMVhuSVlwZkdRWnFXTEFiRWprcFNmU2dxNjlHWitHWEZ2SjZHNmdJMXo1ZTIzQXJpYVp1aC9yTU8vaS9GTWVScHhBc0t2YkhMbHFPaE9MWSs4RUtHZXpEdXlReXV1MUJWOWxCazBva0I4TW45dTFYYmZ3N1ZNNy82TUcrVFFNTEtoQlI4UHhFbVFtaWFrYXBMVzRTVTg5dE1nck4yOW9RRWZsNVQxV3dJemNtenlrR0pxQXBDSzYvNHJ6UlZjeXY3cFVXS2srVU1EWVFVVVVoUTlYaTZ1TlVHZlE2Mkx3RTRjVjJKeWxFMWdMbnlibUV0WGdwd1g1c3NPSVdDdmxKU05GUENBd3hVb1NId2g1Z0wwRTVFblFRRXUycGxQVTVIcjhzck9PNzJWQm90ODV2Y21IUnR6aFd4d1lPbnZSSUpOZGlXcXRLZGdZN1FXWWFVTExYQkp6eE00UEkxREo4b29iVi9UYUpaM213OXpYYllOVFpGZThJaUVOT1NDb2lZdTVLWVEzTnJXM0U0RHhEL0pvREhyMFgvQ1Q4cFVZTFNCUXpxRnNmazMxMHFITU8vK1JzcTFqNnhPSnlkeFZ1TXpNK0JLRS9OZXREdndORVJMZ3JNZ21zTzBZZEkxQWRvQmRucEhJZW56VHB1TldYd2hjRzZTekVjYXA3N3BId1JDUnExdGZCOGh2RGxyNTFHR2w1alZPS2JUeDEyaE5uOTNsVndxYUcwVnNJZGZXRzgrMEpwek4yVlF2ai9aY3haeGRsMDRqRnBWSHZJL05oRVI1ZlU1QkJmVUg5bEx3L1VVRWd1ZElsaFlIUENXZnQ1TkVrRXhrZ2MwQ1AwVDBZWnVsSmpOQWFYZzN3NEQxNHpXazFUa3NKNTEwTkozbFM3SlhpWTg0bldSS0dOVU9PQ2ZmdSttdEc1RnMrSi9vUWoreEpPOWZVb2hmOEt5bTRoMXVuYVY2aHNudjFPZllRcHFuRUVEQTUzalZzZ0tXNGMxWGdvSDJkOUhCUHBqTnI3ditxWnUyYy9FU3ErRHZqeDN3S040YkNVUWJ5RjBITXV0UkY1YjhER3Z2SmNoNEZseGFQTjdoSFgvWTVMVk5UajR0U29pblNVdDgwSU5aOENha3BCYW40YWZLTW1hd3BvNEhic1U3N1lkLzJUTkg5QUlBQjd5MWg3MGhrdTNBc202Q09GMklhMGJtdHhuZWhxTEVtNklBb290VEEyMjNDZmFSYmRXaTlFbWJjUHA0YXU5WlVtMmFaYTBJb21BWXJ2b1RwSHVLVXRjNm00UDdNek5lUFNBVjMwR0VCNmZxcHlnd3VFRGFKNnRXZXBNWG1VcjQ4MWpvalNOVzdNZGdpR1V2M3dBL3JLNlowTDFvZFM3QUVoemxic0xRcHBibjI5ZzdzSTVhbHFBamJEYnAxMnZhWWRQMExsVTlaTDFWSE9GVFBrVzZicXVhRVVCNU5GcjNOSElPMEwrcUVYRlJpWnpWdkZsem1LVi9kQmxVWFZxMk52Q2lpZ0pmYWNQcXFuYWlZbFJPUFJUd3phYnVGc2V0K2JRVmtkclRoMkJ0d1RZRUpNQWllOHRzY0lZcWlPc25PR3h5RTF2ZFBqZkFYbVhyN2oyQktUNlFUaVoydFJQcEV0bWhmWFpsdDBpaXZhZFNBNnFlOUxrYW41WWVwMXZmS2J5bkdHYUFxSUxyTjNKVHBpVUtXZXcrN093Y0U2eFpvOThsVlh0bXFHYTJFb250REpKMVhLVDVPbGp0b0RpVy9ZWkk4Tld1cDFyOXNlSzlnYklSbzUwT21JcG1RWUhRa0x1dlFLcXJHV1NlUXpETHhlUDZYUEVaajU3R3RTaW4rR1grbEhVbU1OVGk0Mk1lQ0JVTkVmOVB4dVcwMk10aE1TbUVsQjFhMDVnMkNYNklBMFhIVzRuYW9sSGRheHdQWFZldllvc21sYkFuY2h3cWd1Vk53bnVpSFZPdmowSHRmYU9ZSWFpdlR2cFZ6SmpjVFhqRzRNTzBvd3BiRGZEdEFNRjNWanl3QzRoVHMwZ2k1ZDBpVFlrd2NpeGoyRkZnTmVPUEIvRjhjbEtLM2E5ZEZZeTUwcXZ4dTVQdXU0d1pBUkxNNnc4bkxMMS9TYVJ6M1JVZjErbWlTcWNaSmZpREtjZk1PV1BGZ0djOS9wa2o4b0l0ZVNrTllaYjY1UXV3dERIN25OektvUVpzVnlSMkZKYmRnaVhZQ1J5VkM2QXlPWm5IZGhrVWxpVDg1eHVxdGhKV3o1SW1Qc3lLTDNOUkRBd1JOd241UzkrNFBnREt4MDA5clljb00zbzU3T3J6Y0dhWUpmMU5xR3c0TUZRdDhkdWRxMVZjTUFmcDNpUmFML2s3Y1pXQXFRdkpnM2kyUFBsb0pPT0pVdk1jWVVmZlE2dWo3UFVkZVp2OTJGa2ZoYnRBUXUrQVB0TVNJazRZMWs4dngrc3FJZzdHc0xFTUhiUUxjL1dCZndXeFEzblJXQnRWZVdhN2REMHgwcEdTdmVWQUhqbnVLVVMwMmxaZVpaaWZpRzRORXFxdUxRampKaFNzYlZmV3drL2xRMEt5aFNQeTUrREZ5bE05WERZMVdsb3J2QlpyRU01VmdMY0krald4U3lPS2tSa1pNOUVhTUpJeTZpZ2ZCbHlOMm04OVRObnFRYVlUMXVoOEMvdVFHR3o1NUQxZ2lJWE94THRxQ0RXZVNDdi9vMDRUTkttY3ZYM1g4MnJQMkQvUVRERVkwdWhUS1d3TmY4MlZINTgyWk1uTHljTCtaOVRLL1VPejV2T0VBeW1sQ041T29QUytRSTh1NEx2UVVYS1BCbUtWeFVuYmZqS3I3N3hhVEE0dHJzVytGTi9idEtEY3NBWUNERUhCbTFlNnhaM2NCRkswV1VUV2ViZldrcnJlRHM1Z1ZBQm9zVzB3VnQvbHVSVE9FMkJWRDhPWjBaWXlBZnZtQ3hBcjVwSXFBazVRTGtDays2YTRVbTltZ1N0U2sxT1UyZkdsaVJGZFFSMUlQNklCZkpuQkhwT3VpdHJiMU15RjF2dE5nWi9HRlM1MitlUXQzdG5ydUgxL2Z6UWc2ajJ0OVdLa2RRZzBzNWowMlh4WllaeGhEOWQySlgvNDNUaDJWL2lQUG0ySlRRU1JsWVRoMHhKbFhBZGVqY0ZWek1WNHdOc1drdHMrTmZ6TVpCUEs5M3dBK0VqeS9WTUtEK2YzeDRzd0xibFI3K0dPQ2hJR002RFJ1bmE4bUk1Y1NqdDJvZUVHYWo1MElyd2JVMWVYMHlWYmNDOEhETFUyMUc2WEtFWnlPQk45blB6bmJwZk9xOTNXSHB6S3FlaHg4a25hcW94aHlKaTA4a3l6czF4Q2NQK3pab1FMcFh2N3ZzaG1mMmNCRkVXbVMxWnB6MXJFUnQ5TGRSNHVsK1BZQ2d1VFcvM2lPYVlLcnBlNUpKWjdtS1VLdTJtY3lqQzZqV0U0eUFTWGw3b0tqNVR1MkFCb3NsTWQ2NUtlNDFRPT0=

FAQ's

bDZpc245dUt2UUMwdU1lelBJMTlSUmhSZnZOa0xuY1ZaSnZ6OXlmV1NVdmhwL1NxdVJQZCtVV0lpNzB6ZlF2YUlyZ3BJdVpNS1M2Z1dwNlVPUitmbXhFMDZpQzhYKzZ0MUhtV3AyWEl2TkpUNnVKQUFtUU5PaGowWTcvdnZiS3BnTVMxU2dIcnpYUkxsMEcxaCtmRTRmNFF2SUtpM0VyZ0FxUC9DU2paSzZnQ09XUUFqQURESGtjVEJheFVhMTlmV2RiM3BJOWFLNndmY0NEMERXNGs3eVJkNHh0ZWNWdXBybnI4WXhZTWhBbzVuODdQZjVlSlFNSXhnUkx5RlhONWFmT0dRbkR3UTZaVXY5b2NqdnorNTlldVRjQlc0ak83ZWpBaHpuNmhtOExacWwxNkd0LzBCK1lnOUhqc2d6N2pYb2lNV1VtRU02NUVoVkFPRmgrYjVDYktTRnprRE8rbm1IRGlsaEhRak1HQWJUUjZUVnhucGpSaSs4ejVnWDlzaStCMmxRMmpKODdyV05wOS9GcG5iN1IyL1dDY0JIbXRIZHlTSHF0MnV5VHR2ei9KSTg4bGl1ckZ6QWJaRTJSalNMeVh1Vk5WeldiNTlFaU1tb2x5REJOS2orV28rZXorL0NmZlQ2cFFTK2I3cjNvUFg1enhkOGFDTTVNMGxlWnhrWnd3QlBRaTI5Q1g3YzMvbHl0Q2VSVEIvZDVXK1hVSkhvbXJ3bU5Nd0pSZUtmViswcjF6VE5VNjVac01SR0piR0pzUlErQnZxSTBPK2dKbmc1MUZrTlZhNUhEVzJDcFBnUVRjbDc5NnZxcTllenVrMTJZc0NOLzUxS2hicENqeUtTNktMVmdBSHJ2eEhXeHE2YWJkdlVLSnVzM29IVGx1NmVZVFV3RGlnSXhYRXo4TG1YVUNVekUxMmdyYmJzalJtYWd1eGJ6TTM3SUlCbEo5RFdKcHB3QUFSKytwQk1rQU9BRVRvSmxYTU5TSzcrdW4xTjVhN1JQQklOQVpkMTV3VVUvVzVtb1dvcEgvUlJ4dGt3YWhTb0xQd1NnMXBscXUxWklmYXNlTVZSMm4xTVlaOGZWYUg3VXRNN3NWYlBLLy92MmdOaTVyQnp6L2trdGFkWUREVXhIanpBeHlVWkR5dld1OXVFZHF2WUxjbCtjbWFKNWVFT2JVV04wdkhDRm9VdUxEZG43eDdTbEh6MGtRUWlHdXF3TjBwUUVUNFFuMVUwa3JJQnBhLzRMazFUUmxkK2hyZHZWRlZQWTl4WVNKMzFZYlpodVN0ZE1qcHNMNHBoMWZERHlLUDcxcG44azFYME43dkNvd1duWTlIaFhzeFJ2WU0zTm1MekZOdXFoa0dQaUtWalY0OWh4Y0VFdHJ3SW11UW92amovRUpsc0dGMEV0aGs3WGtwU2x3NlRRRklTWkUxZ0l5SzU2a1lvcjJDeVlnYXBBV0ZEa1ZxRUQ0OTNwZWVIOTVYVGI5NTdTZWhGbjFUWjREdGNaSzIvK3MyZ2lRT05WTkNYYXRIM000bjRWSXFYbDlYS0w1eW9haGlEMnl2cVlnWGtzSWJhak42R1NQaUVrTzU1L0ppbENMelJEYWUwUXdFV1dOc3J6LzJxSXFEWFBwai9XVXp3cTV4N0JpY0lmYTZMaTBxQ0Z1a3ZFTXFNVUs4bFFaV3ZwZ2hzT2VzV1l5dG1YRGJRTjhKR0NOdXBDMkliMnBoSW1RODRmYlVPZWwzMU04Q0YzY0R1UnR1YTFtcG9hUTYwM0xIc0o1d3orNFdaaS9aYUh5NHltNEtNRlNiUkhLK25kOFhlb1ZUZzJoRzROTkVaZ1Zza3hRbDdwSk03K0Iydjg3UnN4bGJBYUN2QlZlS3BZY2N6MGlwQm84bjZxSVU2Sk9VMjJldDBESHBSbnI2dDlyV3JqRlp0a2JqWGx4NkxHVG12RCtNTmtwSkJOSTNDMU5WMUNWT1FsQ1V5MUk1R0xnRG1BWFNZN2V0eHNCT0JaRms3M0ZsKzJNZ2Q5S2lTd0tkRnNaZFB4WXpxWE9jMThrckxaQW1xaklVUVpUWFRhM1ZIMTV6OEQxOGV0TExRUzEwRWxHRFBZVFJ1Y1h6ekRwbithOHRQanpWR1dTbGhTbg==