Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Brain Injuries

Z09sOWtGdDlPRi9HdXhXa0Y1NkRNT1c0bWpobUFDN0hwaEVFLzhQQUt0d2N3Vm1GbU5RcStGQXJUM2I1T0tzZlhSc2dkQkh5VEZSMW01bm1BS3hOZXh2VjZadUMzTHhicmxtSUYrL0xmeEZudDB6d0cvNSs5R3hQdFpuQUdCRjdzSFNFWVZEL2dnRUlZTk1wdmlsUlpvalBBRlNEdGJEVTRGZG1yS09NdG9rT052anVwL2dlSWNkaUw1RGtFbklqOWpUTFVrQ3J2djFBM2Rkb25na29EOC9ITHM3MEpoZVBpWVJCaFo4Ryt6aEkrQUZ5WFVCaU1ETDN4SjBtUzJHSFNnaHh4NjhHZkpYTzBxbmJKYkRxeGprRE1ObHkwekF3R1hWbHhoRm5rVGxIK3VSb2pTcXV2SG9HUDVPdDhKSlZSUldHNEJRZkJqOFdpcGFuY29vaE53NWRmKzdmdWQ0QWZqNzcvZlFWUjZRTXZzTHlpd3I0dUJ2cER5VzVTblFyTGtVNTlhNWZMbG13MWxwVHY4b1lWOHNCelRrN01tdUQvYk02NzkvUXB3NWwrTkl5RkRoM3FKb2MwQlcxWkdZcjVUMVJmSGwvWlNHSVNDTWpUMGZhNWVwNms0ZVlTdzQ4VXg4U1ppUjlVRkNZblBZSWNuWHBGQkpXSXU2bHp3TjlQRTZzNEJrQ1QyS1VaeVM5SXJ6R0pSaHFwNVcvRVFna0swMGpRL2xEcS9iRHFCaG1PWnowSjVub3F1Z3drUU84TThXY3ZXcXFuUmE0NEJHNElrY1BxN2Z4QWlTZjBoUzRsRk1McnVYVFJTalBza0tSYW1XNEZrT2wyd25MN3AvWTlnVkk5MjhvNVlFNGU2QnVWczBYZVVkVXM2THQ5REJzZHhnZ2NVUGRJM0h5YXFhMmFVVDJxTG9qSEVnbHdoL2xlMXlqWUl0VExkdGpCeHRKWCs1V1JRTlEwUmVvYkRsV2xjRUo0VGlKS3E3S094ZmRic3dlbzMxOTY0SjdKTXRkSHJudWdRYzJPRHRGUnhEa3M3UHllTjJ2dENEbkZkTExKQ0lrYS9uMHNTTnp3NGdZa05HbDBOcFZOK25qcHFqcjlEbUVXK3hlYmlBRkJrZWxnTWYxcXBabnEvZlJ0SExHd2xFUG1ZdmxFMzNtTTl2alJRY3RtOU03YkM5bHcwMVhSNFFIUzI2a1RIbFNLTzBIWitrOU9ybVJJNlg5TSt1ZldyaDJPcmRsRXBrbXkzbTZObkRUdzFJVmplTVJpV1BBY3diQlY2MGlTV2ZzbXdROXRmQnVKQUc0emxSWEhKT293U3BQNUhESVZrcDUxYWxxeW5ZQVlEYlVtendWWW5CNDE1RTR4RE1XcE4rd0xWSjNWS0FkeUV4NGVIdGxTOVVFYWhocDl3Z2p5NGJWTGVmWVhyRGJDZXlyUEFucTlLdHJlYXA5TEJmaEVvRTBzT0p4M01ETmxnPT0=

FAQ's

bDZpc245dUt2UUMwdU1lelBJMTlSUmhSZnZOa0xuY1ZaSnZ6OXlmV1NVdmhwL1NxdVJQZCtVV0lpNzB6ZlF2YUlyZ3BJdVpNS1M2Z1dwNlVPUitmbXhFMDZpQzhYKzZ0MUhtV3AyWEl2TkpUNnVKQUFtUU5PaGowWTcvdnZiS3BnTVMxU2dIcnpYUkxsMEcxaCtmRTRmNFF2SUtpM0VyZ0FxUC9DU2paSzZnQ09XUUFqQURESGtjVEJheFVhMTlmV2RiM3BJOWFLNndmY0NEMERXNGs3eVJkNHh0ZWNWdXBybnI4WXhZTWhBbzVuODdQZjVlSlFNSXhnUkx5RlhONWFmT0dRbkR3UTZaVXY5b2NqdnorNTlldVRjQlc0ak83ZWpBaHpuNmhtOExacWwxNkd0LzBCK1lnOUhqc2d6N2pYb2lNV1VtRU02NUVoVkFPRmgrYjVDYktTRnprRE8rbm1IRGlsaEhRak1HQWJUUjZUVnhucGpSaSs4ejVnWDlzaStCMmxRMmpKODdyV05wOS9GcG5iN1IyL1dDY0JIbXRIZHlTSHF0MnV5VHR2ei9KSTg4bGl1ckZ6QWJaRTJSalNMeVh1Vk5WeldiNTlFaU1tb2x5REJOS2orV28rZXorL0NmZlQ2cFFTK2I3cjNvUFg1enhkOGFDTTVNMGxlWnhrWnd3QlBRaTI5Q1g3YzMvbHl0Q2VSVEIvZDVXK1hVSkhvbXJ3bU5Nd0pSZUtmViswcjF6VE5VNjVac01SR0piR0pzUlErQnZxSTBPK2dKbmc1MUZrTlZhNUhEVzJDcFBnUVRjbDc5NnZxcTllenVrMTJZc0NOLzUxS2hicENqeUtTNktMVmdBSHJ2eEhXeHE2YWJkdlVLSnVzM29IVGx1NmVZVFV3RGlnSXhYRXo4TG1YVUNVekUxMmdyYmJzalJtYWd1eGJ6TTM3SUlCbEo5RFdKcHB3QUFSKytwQk1rQU9BRVRvSmxYTU5TSzcrdW4xTjVhN1JQQklOQVpkMTV3VVUvVzVtb1dvcEgvUlJ4dGt3YWhTb0xQd1NnMXBscXUxWklmYXNlTVZSMm4xTVlaOGZWYUg3VXRNN3NWYlBLLy92MmdOaTVyQnp6L2trdGFkWUREVXhIanpBeHlVWkR5dld1OXVFZHF2WUxjbCtjbWFKNWVFT2JVV04wdkhDRm9VdUxEZG43eDdTbEh6MGtRUWlHdXF3TjBwUUVUNFFuMVUwa3JJQnBhLzRMazFUUmxkK2hyZHZWRlZQWTl4WVNKMzFZYlpodVN0ZE1qcHNMNHBoMWZERHlLUDcxcG44azFYME43dkNvd1duWTlIaFhzeFJ2WU0zTm1MekZOdXFoa0dQaUtWalY0OWh4Y0VFdHJ3SW11UW92amovRUpsc0dGMEV0aGs3WGtwU2x3NlRRRklTWkUxZ0l5SzU2a1lvcjJDeVlnYXBBV0ZEa1ZxRUQ0OTNwZWVIOTVYVGI5NTdTZWhGbjFUWjREdGNaSzIvK3MyZ2lRT05WTkNYYXRIM000bjRWSXFYbDlYS0w1eW9haGlEMnl2cVlnWGtzSWJhak42R1NQaUVrTzU1L0ppbENMelJEYWUwUXdFV1dOc3J6LzJxSXFEWFBwai9XVXp3cTV4N0JpY0lmYTZMaTBxQ0Z1a3ZFTXFNVUs4bFFaV3ZwZ2hzT2VzV1l5dG1YRGJRTjhKR0NOdXBDMkliMnBoSW1RODRmYlVPZWwzMU04Q0YzY0R1UnR1YTFtcG9hUTYwM0xIc0o1d3orNFdaaS9aYUh5NHltNEtNRlNiUkhLK25kOFhlb1ZUZzJoRzROTkVaZ1Zza3hRbDdwSk03K0Iydjg3UnN4bGJBYUN2QlZlS3BZY2N6MGlwQm84bjZxSVU2Sk9VMjJldDBESHBSbnI2dDlyV3JqRlp0a2JqWGx4NkxHVG12RCtNTmtwSkJOSTNDMU5WMUNWT1FsQ1V5MUk1R0xnRG1BWFNZN2V0eHNCT0JaRms3M0ZsKzJNZ2Q5S2lTd0tkRnNaZFB4WXpxWE9jMThrckxaQW1xaklVUVpUWFRhM1ZIMTV6OEQxOGV0TExRUzEwRWxHRFBZVFJ1Y1h6ekRwbithOHRQanpWR1dTbGhTbg==