Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Car Accidents Caused by Car DefectsOctober 8th, 2018

dG41b1hBOEkzNmRhSnVwazdSTnorM2FCWk04Wm9LRXhoaUl2UXB1cno0dEIrTEFxNzVsWS85RDNucHBJcHFmT0pqM0M4YU1pV3lhVDhocWZqdFFNSlc2NGoxUXA3QUcvS3VrNUdVbWdkS3E1eUNNa282QlVQU3h2WjdiTkpTZW5DeUxGVEVncmtlYzBoVHcxL1g0UWsyRTZuYktRNXVHeHNQOCtjT3VINzJUN0lPMjJhVDduU3MzYS80RmRUTk9ZazhrVVViMlJ6Q0ZMQVdqUXlyWS8vYlFKTW9UeTNKVGxGNlNGUmtkYUpVbSsvbEYzRTV3YVM0Y1ZsT3h3Z2dpSGpXNXpCSzBSOUFhcUgyV0x4NTdEeXRxK24zVE5jdDJySStSeFA3QWdRTjVSbEVaUE1IQW85UGdXSC9TbmxqamRTUTBKNWlGY1JKM1dIc0FtOEIwZFo2bVVNL0VzbGFCM2djaEZBNEhqOGliTlc1bEtwOXpHcDlaSDRZemF4NENPWjZzNzZyVGtjTVJQbm1mNTBONlRZZXZuTVZMM2prTk9IRGRGeUdtYjVNUzZzOVFCL29DU0xlQ1ZCeDU1eDBXeUtXOU9ncTVkMEZ3VEJnU0FMTHBhNlR0d3JORzNDL3M3dnltM1BMRDV2TnZONWluS1RUUXZmSVo0V0M3cGFiNFhuanVnRXN3QnFaeVZYVTM2Q1d2VUVDOVJwcU1NK09EWUd4M2dyVzhsRHdVYUNRaFYzQU9yRFFOc05EN05ZWVJZajVxaE1QNnpqUDYrL00rY0R4bUNqRHZqakU2cE9tNWljNDZ4a0hoYysyUWFQb05RQ09oTENuMWEzb2M3TkMyUlZIRitHT0FuSDIrTWkwWU1zdERiL0xBUTRkQXYvSDltd1RsY3YwVC9ON0xHcjNmU0VYSFVvdlppdUd0NllqRk5PK2xZVGxDTFM4Ri9CbG5pOWFUZHpITER1ZTBSNXAzaTlwMU5JZWJJSlUwUmVRMllQbVZpNGd2Y1lHazZULzNFUnBJTjZwSVpyeEs2cTJ3emVWTjdaUXY2bXg0QStMbkxxVTdzRGhCVC9Xbjgzb3E0cWNEdHZqeTg4RXZmRnR4T3E3WEk0a05rZEFPWStsSDJLVGs5RU9iNG9XRVRGZGFoa1R4dDF1UXVjZjNHNWZJeG5QSlI5a0ZMOGZCSWJMMy81RThtQlozaHJ2ZTJWbEhya2NaMDRmOE14WlJGUFZISHI3MzJQRUJ0SHladGpaaSt4alIvQmRrR0h0MnRQdngwbGQ1dTkwcEp0ZzdKRlRDMVdWUWU4Nm1RR0dkTDVVNmZXUnkvYndMYnpBT0FvZTFOc0UxZTJyZGMzVVltKzJZOGtOaERQV1JTQUhFZW5QOWJqZW5ZWXdrc2xLUTZtU2dYTXlRUXZRc0Q0L08rd2dDUFdzRHFaTXZvWDlrSTZrY3dFbkRGVnhlWC9qdUZjS1MzUStWMk50b0N2ZG1EVmFVcklpZmFkSGFKWmk1KzQrakFnMjYzNXdpcE55VGErR1dnTEQwY2FWMFRvdlFpMGU2QlhNU2pWTGVpcG14MHo1d21xVVhjR1A0Zk4rdENJUnNXUTlxOSs3RFNtTzdwdHE4RlFjYXlyYTdnVWFTTjNnbkFBUyswT2kwUzI0a2hvTTZNWXhNY25tUDRvbEV5aTA0MERoSDF5a2thZ05SeTRhNGtocjlEUTdpLzhBTlA1dHpuNEVNcG9ZdElnYm5rY0hubFZZbThBcGZ2V3pkSlZDRHYvb0c5V3hpM21VZFNsSkVQNEt3T2FvWVROUllSM2N1Y3JuQmpZSDBQM3R1UE9LNzJVdTc0MElUbmpSL1BJSVNzd3IwRTBwcmtxTHhMT0poVlRBN081RjJ5dW9pcHFoVGxkdVl5YUVsbHN6ZENENEp1MmFWbnl2d2gvdjZrU2tUNm1aZllkejBmRCthYUpEQk05eGNuZ3pIMzBZVno3SkpHcS9laE5vQ211ZWNRVEZyaUhXcVllZzFLRVVjbDcyUEZwdkFWUlFtS0dWaWs4V21BR1loem5hUFZRVCtQdWlBWVQwck0vTWY5MHp3V0ttK09PRlMvUjllUzZ2YWtkNTJDVGpEdm92OVJOUzRYN2o2akFJUjZYeXkwdzNvN1dDbHVXTmVKSTZScTBjaTdjTkFUT0MwVFJlTXRQQmJZa3AwM21wT3JNLzVmTHB4OFhmS0ZYNDJJYVMxa1VDY1JJYmtTa3BpK0dsZHllRXZGRitQWExka1hvcWxEZzFBalNXeFU0VXNpSXJPKzRMMmJ6NEZ4NTBrcWZqZHltRXZiNHRvdFd1RFpRbzk4R1pRcExGaE1wcXhtZEZhN0YwT2FEYTFUVWE5VDBWR1dQeUlxejhQcWQ2NGVSNlFqL3dhaEpGb3djWnZGMGZ6ZXBnUy8rU1MrclFrSXpvaEp5ck4rZDRYT3pFclkrbVVDdkZNR1N4emxwZUF2Zk4xbTFaenowTjRKTnJwV3B4cmV2NHJVMjdHWjlWb01OaTN5cDJGYVJUTXJSL2pxZ2trc2sweVowZXNVbitqdmE2TytBY2txNmU2bHNDWXJQMEdsMk0xZXlXZUtZV0pna3hGKzVHc0FoaTIxbVhyM3JEVXVIekxXdk90ZTJYR2JrOW9nY1Y2UHVBby91aDBqSFplRTRIZHR3TnpDV2puNjhRaHdnYUp2Nk5VREQ3TFZVQ3lRenlZWjN3U0NwNjBwczVSbm1vRU1GMXdKbjdmYXcyNTFiVDZJdnRlVC8rdW8yZC9ocERpRmdQZFNvTjl1bytWZXI2ajRyR25haDNzKzJHOXJDajFCUmpURWpQU3Q4a2E0UFRGSE9aN3pGY2RVOS9UaHl1WGhCRlF0RnZQYk9kT29jKzl2aHlTTzZCRzNUWnJOS1ZrN0lPNTdwOXlUbklOa3VER0xWaysxZW9vbWFGNHVIWjNHRTdTV1NMdkxVVkZsdFlTU08zZDRrU2pxSFpKTktzMEpiWjBaY3g1V3VKcnBISjc0Sys4cUU5M0xIZzlmeVl6aW1qK0wyWk82aGNPWlI0OWFjTHNzRkN6TkVWUFljZitabDZnOEc1S0NUWVl5S1padStPeCtKNm95WlVYMjBsMmtBS3FWckZ5TGpwTXpBcHU5WmliTGFLNGJXR3J2YlpJNnJxSXZBYUpLRVF5RWFTMGl3ellDdW1PQ215Uy9MYnVsTzRYdVJZbStRblcwcnJyRjN4OStVVmpLTW0yMGttdUR3T3JZYmdhU3Vvajd0T3dKNlZuOWxYSkFQUmFRbitDblJYd2NUQjBMZVdsRWM0MFgzY0JaRFM3NngwSENHM0J4YW53dFZGNG9xWjJENUZvbHJ2dXplQlpIOUE3WHowUTBkblZuYTdjdFF6TE94NTMzZ1lYSWpCZnloT29mVkFKZkV6WHBiV3pVUU9JMWNRYWdUTVVZNXdLaUlGOURxclNQSkVXSDNrSUZxdE5NaTJjcTJiamF5REhhd0dZL3FvOVNtSllUQVUyQmxkWG52bVlka1NGZEZnbjJUQXpSQ3hTY25qTUxkWEtyVHlWaGlYUFZJK3g0QmRYSEkwY3FkOUNTWW5FR012UDRqVHJBZlpXSTZZcXFCWnVYa2psVUg4MW91RWtVU2l3Q1NzYlZmbU53K3RXSDhRbEtFRjFxdURXSCtjblZDdTRZU0Y0YnJoV3BEaStEbnRqdHpMZkp0N2srbzNGTTNsNHVRUlRhVFNHR3NxZmZuYXVzQzhheGplVk5YUjhqN054TkNRVHlMblBNejVHdWtPeitqM0xKcGtuc3hHWFY1cjd3bk43bFdvaGNpdXFBTE43U2d4Z09PN091WFFlN0dnS1pNT0dWSVViL3pLRkVnSzY4Y0JOUU0wMG81SzRodFZMSDVJaVI5c2RjM3VJNnFTd1FXa3U0R2ttZ3M2SXV4bXFCM1VOeURXVWxwNFZvWDhnQVBZUFJ0Z2ZIK09pN1o2K2x4dXlrRExDem1qWDJTSG14eUxOLzdqR2hjTzNvSkd0cVhZN2FRaDQ1Wm96OGNxWlU0dnRod2RQeC9YeG9XMUROekluNlFoZ1lQM0srRmtyc016Q1NBWDlDUGNJWm1CcTNKNEczUjBHUTRhV0Q1MlhkY0E1eUM0aExaMXhzNnRHbElSVHpwUGFUU1k3aDdUSHJDYjZkL0NCTTBkUU9MbzVTMFlESDZzTTF2M29hbkhNRmp5RnpWaGpvZTdGaWJEVnE4aU9NaU5iNk93SXVHbW80RDdPcG1sYXRSanhzZU1tclRCNU1lVUJnMnpRUHIyWm9HY0ZuOWpDNGVEd1kxdUFEMmNZTVV1WUt0ckR5RDFNUTdaU2VYc2pDY3ZSUXRVUnNZVFV6VnZVZXhORWhsT1dHaHB5U2FiZXd6SE9HbklpekFzWFVQUmhzWUhyeHJidVhQaERNMjh4TGg1QlNlUmllZlNhNzAzYTRsMVVlcENUeDd2dm1mL0VucTVsajdnZC9ueUhCS2ZCK0VJaGlkd1g1T09IaU9LSHVHaHpHdHprdzlFYllsN0tEazg3Yi9YcCtlaHEwdmNhcXBYZEFsSHZGMWJIcGVXYlFRSEJpcmJ3TmVPc2dNSDA4bEVlZ2hIYnlxcnBKQmM4M0xmUFNQSHluQkZIRUlQMTNPd3pMM2YzdFlRRTdFRVFsQzhtTnlUWEIwa3NUV2pPQWpQY3VVYkdOaForb0RCL2RwdmNhVE1iOVdlbTJ6dU1iYVFRWGQxTy9BemRITXdMTmpvdzdWNXF6bmNVODB4c3R1S0l1S2xnU1hnaHl4Rkg2dHVyeFZISU55b3FWenpvOEcxUGJWQXpuZlFZd3dYQ0ZzTWU3WTJtMGd3dGFxT1RoZ1Y1dGpYZ0JqM2VFN0dwV05OT3ZZTGM0bzJQTEpMRkhCNk1LM2JzNGx6YUlZVGlXR0toYllQeDB0NTNSZjNSSWU4OThtSktMRzB2bEtlaXI3SFE5KzNQeThoZGFTN1E4dDNydGdpNlZTTE1YV2pVRXplbkVINzJvY2llSkJQYUlFYXFQT0hBZzBpN3JmWGZhV1Y2QkkxN3hRcUtPYVRzekxGWFlXL0xnMlFmTk1HWmdqMzJyRXMwYi9iclN3dUFTZkFWV2J0aG9iWG1DZlZuTWt3ZWdqSFYzM3VHOXZ5a2lrdnlCMjVFZXJhUThNclpZc1E0cW51QnpoSmYzTXllcEZNTmdGUU4xM3l6NklZKzM0ZzlramhzQ1ZVSGRneWVwdStKT1laNUYrdExpS0F0Z0JWTldnQ3FJOU5uUnAza0dXZUN4RktLQ3pYQ1kwV21aRzYzTGRSc1VJRWNVM24vbThoWTQ3dkRxdzhXckVrM2d3ZVBWdzBwNjgrQXBmWU82U2hnWDZHZS9zc0NxZFkrSWRVU3U0V2thci95dUFrTXdtb3lETFBxRE8xMHdqTnZpZWFvdDIwcElVYW1YZk5hSDUxdHZadFJxTWhmNGFJSkI5cUtDb2J4anlpa2Qva0hKWGplVmx0dnM2aUJnWXYxUlU2Tm9acjdWRWsxcWdsUlBsZDBtd2ZDdll5SUc5WUpnZGlNWG8vMDI5NDNuNmxEcklVZURkQ2lhVFpFaXJkb3RrcDlERHhLRHZzMmNuVHRFRWhhdGtqNTh2U3dWUUdJVFpMTlhHTFpnc0p5aUpJODVTTDM0eHYwVlM3VEdjRkVIS3Vqa01admh2cjgvNHlQNWlyYnEwdW1nK01ld3lCc3crN3lUbnNOa1RISzdGUVhqYXJlQ1ZreDdWV3IvQzNaNlJob1FSbXBvMVhnNS9wbFpaTXlzNi81MmNPSlhneDVwMDRuVzN5QTl1dFdrVW9NTG9VeDZuVG0ydVFYVjg2Vy9lOGxNVWVwbmp4Z3hlakU5UFAxTWJqYkFISXZRKzNMcy85dEJLYy9ZYjQweE9mYWhkaS9xNUIzMytzQ0F0UHdpV0VHdmFMWDNLMVBrYnBFSHg0ZGJ2bFd0OTEyb01kVjh3RWdsdEg3L1RDWTBNQ0JsR3U5Y0ZlZnhjVkVYM0ZIT1o2dE1qR1NvZDR1ak4rckVuU2NEeC9teXdTVGpJWldrcGMyNWxVMTNHQnh0OHc5djdPMVJQeTEwTzMvZ3MxZWI2Y0VpRzZZVDZ6cU1uUHQwM3NBT1Vqa3VNVVY1S0dpaWx6bDRvSVJJZkM3QjFPZWk3VlkyYVNOSHA4R1pDbkVCejhqdVZ2SW9CelZLNVZETDZtSml2VUdKTy93MWU1QjJDVkJ2dXUrYXBwdTNwNStPOFpwMnFBYjMxakRoYk1Kbm9WTlVqUXIybWI5UllIV0daSmg5NTUzVmNOWTJXYmZwUnN1TzRvYVp3aDlJalJPZ2Z3QVFKbjNBYVN6dDNadWVsdTM0TDlDcVkweUtvK09nRnduZHh5MDJuWC9EVmQ5U0hXOHVCdlA2UTV5aXNHR1pIRlVhYXRvaS9BT1owdFNhWE15QU5JcUNWVXFJZy85L3g5aFBOTURrNGxZeTJuWXlJS2g4a09hTjFCSTVveVRJdUwxTEJWQkpXWFZjT2N1bXpjbGlUdytiSHNwc2o0UXNBbjRRQUJVc3liZXZhMVFVb3F5SjRMd2F1WHBBZ2JFM1czQ3FVTG1ONk42cEZENXJweW00aWV3cFJYTjRLT0xpVzJGYTZHZ29NdU9zQThnekRBaWg4YXV3YnBJOFNCN3pKck5LWjluMWpQNkl4eTV3cVRtcUxlNkNPWCsrREMvZFZhU2pOQWkrdFE9PQ==

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0
 
Tags: ,Leave a Reply