Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Matthew Tomkiel

aGZQbHZneXFpRjBUeW52NGRWem1WSGZCVVhWVnltT2JFR3BYSy9ucHNjUHl6dEgvOXNmNXd3NFRqVENmdkRPcjJ1R3NFelFoQzVTNmpLY0VqWmVHL0oxdG1DTTdaRXR4K3lDWjRnZmdjeHh2VDZnWThMNngraDFOL1RNNXlqbW5VdFNaZHBKWlZGV2xsaWNTWUcxUXJzZkVHR2tCZU5lSC9IdW5uK2FDMVNwL01FdWdyNHZGT2dMd1pnUVlhVk00ZDNGMWtBdU1kQWpLSy94VWRWOFNsR1l4aDRhU2JVUXlNc2wxMEwxam9tREU4MGx4MXhZdGxOc2xwZmVUOGs1ZWJ4aG54a2d4VXpzQlAwNUF1VXJCOVhiYW8rdDFnZ0JwMmhFN0ZrK0ZOcjB6RE9BNU5HWDFXOUVuYTBObEM4ZGFkKzJqNVRjc2YzaSs1Sld0dTJFMUdDVlN0MndTOFhweWN2WDR3a0RCRFRsaTZsQUpXa2NPV2piY29JVXh4SW95QlV1eUVuK3BuUzY0YnRSVkl4cTNsMXl3MmFoVWtFUjA5TW55MTJaMFdraGp3aVU2T3g4em5mZDNKMXdlRmk5UmpDSmNoZmNvM0hJM3ZoZVczTGVadlp4cFZ1WjhsMHUwdzBYQlgzUTlqM2U3cnRwTkdCUGQzbUpRek1PVWhONWtPdHB1NmFYdDlqMHp5Rkh4OWkwcUY0bXk1aTJ3ZDRwcERXU2c0Z1hmbElrR3cwaHd0dWVKT3oxVndpZXB3ZURjQ09tREh5S3JKM0pHRTJaNmxEWVZmek4vY0FpSlpnY3VSWStDZ2gwNmJ3UkVTekdFTUF5UmtuYU8zeUFvYTlZOGNSMGd1NFVjeVBYQ2o5MlJ4STVFUmNISHJ5eStzeDZjc29ybFJqYnorZHVvcXVQUEQ2bmdTWHJibHB6cGE4ZFVOdkVnSmJFUzJET2hOUDV5RzVWbGFJQktOc1JtRWFIdlJyV1hmTUtXQTRZMmJqTFN0c2piUVRBMjZQQ1dROHNYemlaaGozMmZNWERSYnBwZXNINFB2M3FzVzAzRXF5dFlIVWtDcHRYNXh3TmR3SnhlbE54VnFqa0tQdHJpVlRxWFRvM0ZFVVBSSXJKRGluZ3dvUjNmWWovSzk3VG9qZkxKZG1UaStKN2gwejRSdHlJaXE5N0hWUUdCVDlIcGllYTBZQ0Y5cVZnS0t1VWVKMmRRNkJOWVQ0VjFDNDc0MDlyOHRkRkZjbGhFUkhJaE51YUMwOWZxcHlNOHBtVDQ0SXJDcVpIKzZBVlpBNk1OYXdYQzVPZmRNS3RvMCtrVzJVdGhualpBVnUzcWRNRzJKZlJNdVFvTitzNE94VFlhM1hJc0pWY2RQcjMvZjcyNzNSUjJkUS9TRnFHd3NIb2RIMUYyTE5kUWZnN2xEMnVQLzBjVkNXZ0lScTg1TDI5SlhRTzRYVkZPbk9uZXl3RWIyRk1TV1NMYW41SDdMdmxQWlZ1eFFsTjViRzBTWTEwbHlZUkp4c2VBY0dYTTNUaDM1cVlHREQvMnZZeFR1Mlg1UVFTU2xRNHliWGJCMjhQZnh2TWFIZ3BwVTlkOGZ6ZUowWjZlVVBNT3lXdnR3emFhTENzekNVbEkxMGF1L3dGdlluN3RpcXcrMWRHTXczYzFRY2h4Mnh4eEtLR0dQa05UNGdnTEdvUmRRbElzQStnUTJPU1dpcHJNSGdFcFh1djR4LzVqa3hCaklnODVvVUhQVDBzSkdwcVc2VVJ2Q3pZRVp0TitWNi9idC8zZTlmQmtwUVB2VnJpUjRBWjZoTzNhWDBNTEFzN084UnRUSnNtUzVNa3V3VmZzYXBzWlJzNVV6ZGxtU2Y1VzdYZ3BUY3E1QWJVK2tZWlVqRFIzb1JZM3hrMHhmakJ1dUlhRGR3NVFtL2hDbjUrUWJKTXR6YUhsMFJiL01OeXliSEtDL2hpRnJ4TkkzRFgySHdrMi9BWjQ1UEJZK3BodVNuZ29vV2R2MUtKKzZNSG9GdFk1R1FyUkR1QXV6Z0VxRExxakwvdnFKU01mQ2hDS3B2RnVCZzQ3TngrbXNvTTVDREwwRFUrc3pBcDkvb3l6RUJWb1hOTE1iNlE3eGdXWVRQOGRFNDREWVNXeTlmeXQ5ZEhzYmQxU0R2TkRTaG9QVGVibVRxaGN0bE5PQWcrTXVZSndtSkpRRDl6NkhHNXQ2clFnSnNMejRTYmxSOXhzL0hCVktteFlyUVFEMGM3QnhnOEcxZHdTNGlWUzVOSmxIVU9mZXlha0RRZm5HRkR3T2VOWXRmUFB1OGJIR2c3c0dLaU9XeEQ4MUZQaUJBRWpBbnRYNkhHd0NHY3grYTh3V0p0UEZFYVMzTkplcFNOQnNCVzlxaUovQXhCWWdINU9wa3NFcWlJU0dFdmVEclFtUDJGM1pkUTBRVmZ2c3JOcFdkTlBBNG5MNmNkUlE3NUJHTzExRnFPVWtBbXp5VXp3M1c2NjJ5eTRmVW84OG5MeS9kR2pzWEdWMWhpOVNjMVdicVE2SDFmcHBHZUxkYUE4SWJ6dlUvM2xVQ1JIN29ZY28xb3l5V2ozaXRsdU5oTzJCK3ZzODFIR0N0L3NkT0x5ajZIaEk3VU91SU1PekNOMFhIbTJXbHlCV3dNS25qeVc0a0hMS09odVlkNjIxN1FNWHMxVFZQVUU1UnN1WEdINUVVVzZyU3h1MEVzZkVHVnBEWUcyUlpCMXBEY05lMStSY2RrQ1J6QWxGUEF2eGdTamVTZW0wRVdhcDdweTViVU4rd2lnQXNvUnJpa3VYakkxTDd5THZibVZvRFpGVG10YnNNZWh2K3gzRXlqajBNa2dXeVJSUUVFdzhRc3FveXdMR3NZVGNwV1RWM1UzMHlQVjBMSFdBRm1vZWwzYnRFZTFJQS9BWTRUQXlFQlNzWmRvNnVYMkhqNUwyOHB5TzhqYk5hQ3dTZTVSRVJPU1pQU1RNRFlxaTFYbE9OZjBXcmtMUll6TjFtR2I1ekhjYUtQYzZhaXJSWWlMODB6RkU1K2RoNnMxeEk2M3FrWkxmQ1hvOUs3bXpiMW9YaUx3UFBqNW5TMHJhdEZtdHRkUFJHc21GdVJWanU4QVRuWTRuT0EweEhiekIrZVA3RzF1ZzJkbzZZY3BJR3VGK3NOVDZDbU9qN3BPR3l2d2poZk0rdXIwNnd4dkhja25tUzdsanc2RFNCdit3V2tuSm5vemVjeHp5bGJJUXhPS3A4Ynlwek5zZm8vazI1SlB3dURoZHZnUkN4QmlBdTgyMTBtVjV1cjJrZFlYZ1YwQnR6V1JuSE5ud3RvMytrQWdYQ29jcnpGSUZLRk9NSEtkV3l4UWNTSy9xZldxby9LN0NjSFVrOEFITWlMc1l4YmtRM1ZxdTdwcmdibXpZVUtHa1dFL0pxQVh6U2FENmo0VzBEQlQ3Y1FKUVIrZGxTMDdKQTduOVBGbTh2V2VHM0hUd3RUMHpVMWJCQ0haanhET3Z6aEN5S0dVVFAvdlZQd1Zqa1NWN1d2NWZqTkhTV201V2kvak5pclBJOC9pYytVdzhEMk0vUVpZTzlRMlo0WENlUzVodVVjRDJ2cUlKL2lPejBxcUI4cjAzaUJlak5tTEx1MkRoc1J4M1BQYjI1SDhIZTBiZFN3KzBXM1h5QUhIdDJJaGFFQzdZYWkxMTRobzVIaFJPVUNhaUlLaXVHYU9oNExGNlMrR1AxamFyWWUvcjQ3T09RNGhrVUpTNHRTclpOSHVoSU9xaE03NXlDZGJibytjbTZRTXFsV0ZXdFU3Z09MRlF4VldaZDR1ZDgzcXBHVVdhUDJOZE01RkFOb3JWWWtydm5JdVdsVnRqdlBFUFhhM0lVemJ3TGo2ZnArMXY2R0hCUGZHREZPaDVnR0ZSbWlCK0tmb2Q4R2RvaHBuSi9ZYkNYM0ttMnBrZzA0NG1ST1BnYzJoQ0dWN0FyNDFGSjV6VGd0Z2lBc214NWd6SEluRGVxa25oNko5M3E4U3dJZGUvYlphVXQxYUNJUnBEQVVnOHVhQzVWdGpiR2RZZmltOWk1SXhYcFdmbkNOVXczK1ZyMnZMdFN5R25OQUY5dzdoaWRmWmtjVjhnQUtWaTVJZ2tncDFGSWdKVkhOM0lzRHp2dXBzN091N1RsdUlsVkd6cHEzU3ZQM053TU80a0dJUURBMHYwWUNQZ1Z3S094bUVJVFZQTitFOWdjWXlOUGZDejgvcVVxdFFTbnl0enlBbGNTcHcxWEltZ1ExMnZ0YWl1OE9UbFJMU0RPSk5PMDJ2U3lkeThRc25GWG9kdFdRRUhvbVFxQk1MWmpCYmdQS3FxMERURnNOZ21wZFVvT2RxdXN3ZGRvQTdmNFF4QWdwTzFDRWt6dUlnTHVBK3czbGVuU3FrdmFQdlRtcXk3b0RVcHVRelNaK2lwNzUvdGpIRDJtU2d3ei9pVlRNN1JhMFRxWDJOSm9HSzJFTUVtNzJVTUR6U3M4L2d0bE1lN3RtZTRMY2x6dWtTN2FlNEFtL1FLNTNzVk9jRzUwbTBWMHZWclJ1MCtDYUVVNHpSN0pXZmNpUVVhZXZxWmprNjJyWHF3bVNhN2ZrMEdYYUlYVXFmUWNvUWk4TGNkWUxjTTByQmxzbHA4ZjV1QUVZV3pZdXVOSytkNUsvOU1mK2hWVXFhcXlNRklDNUs2ZVBnOWR6bHFBVlR6NXo2eHMvNURxbTRVQXlNbmR6c2kxUFZSWVRlY1AvUEZyQk1mK3J6cnBHbW9sa2tGN0lrQ0hacmFjM3k5U1J4NnpQK2p5QWNUN1JlYnpBdVhWUHRVOW9TODd4REVFWEZrN29WWGlyUzQ5dUZyN080d3AzZ092SW52cERoYmM1a0NUNDI4YkFZbUNMLzNpOXlXRFloN2g2L0VCems3WDJUSXRFTkR6NHBSeWI4Zk4vL0RVRjJEMW9aRnM0QzVNNjBQbVZoRFJaVllkTGVTQWsxU3dNckZiOG40TUY0RjlNYlVhVnNJdUpGN0pCbXJRMjFCUzNQb3Jqa0tsOWZremtXWTdhWnYxTGYrVWZIZGhPVTdla2xyRlZ1dXFBb084K3BmdHhuM3p6ZGVDK1hiWGp1QzcxRDFWbkplRTlYVlBlN2czRklyajAweWJsWWNpcEQ1bzV2cWNBSUhuMlZtR1hVNzJKVFBiSFQ1c1I4NGpObEp3ajBMd2NZMTJYWkRkVDBHOHo3c29DUURVdEhFNlFGSGRNek9PekJwMjJJYkFNY0JNMjE1R0Vsd2ErNy9VYVhMN0s2ZjI4MU5XZTRYZEhHM213N1pvcnV6RlhXdWppTTRKOFMvMFYwYUd2NWtnWkprMmI0NFVnV0ppMlE0THBrU1dYTk5uamlIVVduSDZvMzRpSENhbnVwdzhva0VVamNJUDRSL2RJSVJ6SExSMWVBUURPTHozNGVZbm5IV3d2SlE1MnlMaHBweHh4V3hlK2hsbTg5T21iZVVZcU5raW9wUkhWZTd4UlpTakwvRERMKzlSNXJJbmVrRVVUdWRFbkp3Q3ZQV2tES3ZJR1JGbndmZnRWeklhcy84YjJxbmw5ZmtmZHVBeG9hcGNyaGFpTkNjOE5FcU5rRVJ4bnh4Q0tJaDZjc2dYK2hlYmVFUUh3SStPc0l4SS81VEJ0Z3dOSHlhZVBqMlFmcGQ0cGNOMHBrMTVKcDdsST0=