Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Workers’ Compensation

WnVoc2hoRWR1QVJTdzhENkUyWjNDQ0kyUnZMQ3YvZzhHcGNlWVZWbWZlQkF5NXpZNTArTWRnUnBvTnZYTnU5a2ZTb2dYdEFiTmN6YTJleHEvZ2FwOURnaExIRjEvYWxiSGdqRFpISnJrOXlmRDRTbHp1MFFQS0dNOTR4VGticVlFYlJFZmh3d3ZmcW56SnFwc3RHM1VvdGZoV0NmRUtJejRUbFlGNGYvRTg4VlFmL1pGenQ5UTkycHlHeGNhdWhib0Vha1pDZnJHTkVqVUo1N2tlazR2OGxTNk5lSmFILzZ3bFdoak95eFllVWVJUkZHZnMyeTlndFg3Nlk3cmczNEJnNGZ6V21kOUcwODdNM2dSQ1VxQlpUN0JFYVdNb0lOL21uMVZ6RFJNYVl5c0ZnQThuM04ydzM3WERkaEYxei92S3h6SkhhclJwT083YWxXYVhqNW1DMlExVVl6UTFST3hpTzNvREtiU1dINGRleStJU2h4M1lmNnFwUzdabFlyd0hTS1BIeTdiQjdFK1I0anArSGx0VXR6UXBmK2tyM2FzY3hXY0pyYm16d2piOTlCSkpFam14M2F6QnZCdVRXSU4xcXhDTVhXUmg1N3VSZG0wbnpvMWVLYjhCMnBCdTBmWGJmaW0yaGdEUjRLVE9iSm4wcjRiSi9VZWJsVVlwU3ozaEYrZFBYb01uUVhZL2RZRDZqcnNBT0tST0dMbGlab3d0VkE3cU1DZm9oRDE1QXF1YjdSdDVEa0l5K1lKWXFSYXNXME1UTHRJSityTEJxV3lrK2l2NzNvTlo0YXk5ZzJwaW55QXFRTng0TjdmYlUvUXBzRjhYLzVCK21TS0JyN0l3dEU5c25NWk5ROVVMd3hCTTVSdkJqcFBCeEVBQm9MNWRHSE15M2VWQlRJSThNelIwSW5TMG9XZFdib0c1cUtTQ1U3SHVNZHY1ZDZMTFlHVFg1Vi83Zi9IWDU1NCtJV0xGQk1CU2ozY01RNmo2cVk1RUkzMDNHWGxQUk9BbVJ5TEh4amRCV1FuSmhRaUU2djJEWHRCVERBdXpyV1AxOEJjR2h5NlNQQXRmaGFWTHZtUHFoVTUyMkR3QUZ0bkZqVjhTY1Y1Y1BhRGVCdG5lcFMrYXVaVWJGWGRFOWtFWE94YWE1TStFc3dBODJQMTFCN0gxTDc0bDExWnJSZWpDMkEyaG5WY1kyNVJUNVNML0JtdytFeVFQY1lYYnJZMXYzZ2VQbjB2S0FmL0xyYXcwTEpTQkJhMU16cUh5VUlGd05KVmhTRG1yeU14ZXJ1TkY5UVMvZ1ZQdStQbUxtZTJOSXlybnVtZ2xPalRqN1BjUUxRaWw0SXZkWElwZ1hieklEdlJLRDZXTFF2K3BYN0NRY0ZHeHdNMXZ3Y2lvUGVhTkJQZ2U5dFN6M2ZmUHg2TWdEWWRkL0xyei9CNk95aS9ZRnpsZTBEZVMyL3lZYlBBYitQa3ovSG1yWFBGc3NBMitWOUdscjVyaFl3bkpXbWUrK25JZkRJOFZrNWRnakFnWkpQVUVpN1BkOG9yQWV1V3ZDcFNUNmlSSDMzSnBQZUN3VUJRZkxFbk16YnJDdkxvUTZpSjhVQSt2WUQzZ2dOK2JGNkJzUjN1YzVGeE5NZ3M0ZWRsTGdQdTV1aUQ5dExGRnNEM1gzTmQ4ckVZRldEdW56VVpLQng2a051ZEpEUHgxcldHRmk1VUZCdXZpdHIrbXZKYnpZbElUYlV6V3lsTE40T2t6SGNpMlNhbnE1dkVpc1FERnZHZkRwZVF2OW9oaFNHQXRWVjBERmVRVEFZQkFxRmphQm5KYlQzTnBQRVlJSGVKWDVWQk53WUxUUkVEOUJwSUZtWlR1MWtidDR2R1hJN09jZHI0TloxRVFtL2JrYlJydnNPS2drZDNpY29SWWpuODhJTStvSENSMTFOWU04U0gwVkFvQnJrK1NKTXhFN1FEQnpFWEJIekFjMk9uMUYwQjUwQnhlU2E2eHdWeldqZ25aQUEwTTMxY04xb3lXaGFxbDFxMFFIdVZrdXFJZS9pZ05Va1MvUHZDalRJQWtBdUg3Nnk3MDhOT2ZvbWF4WFFsRWhpL0ZEV0hhQ2hNNkZKWXlySE9GWG9GbGJUTGVMZ2xsWEdMcXlPRkpuVTFHanA1RlNWMHg0eXIyb3FDZ0l5bWliSEdsNGxIaXpoY09XaFZFQ3JKWnY0UU5sTmNBWmV4SHFIa3ZPZWZWd055Z1JVVEtQcTF0ckI3WExCNndLMEkrRmlPYzlWWmppZk5Od3QzeWlOYXJpZlN2OW4yby9lSE1obmtmRUNCKzEycGVhYXQ3VzRXb1hMallIUXEyalQyWEZzREJQYU42ZFEzMmVjM3lvK2FTc1RIU3pLOGNteTJtK2xnZGRXdHkzU2RJSzhwSHd4SURpejJzdmswMU5qK0FYbGoxRHlpdlczVGo4ZWZiVkowdDhPa0NwaHZzelpzMldzZ2U1KzBFd0t2NUhjakVJOVdCZExPTU0raWM2Z21RR0JoZzQ4QmJIRkkwZFRyeVZONGsydUp0MFlIbHNqeHh2UE1WM1dvb3gyWURlN3o3VWQ4REF2QW1zWHJZbW1MckNGQTNSLzNSYkxuTHBOYUVNamtPNU05RXhmRUtFcTJwRWdKOGN6bVh2Mm5QWjBpcDB6dngwMlp4ZHJvYTBMVDM3eU1xK1hWbEFQRFdZTnlKTThxRWVLaTdsWjdoVkt6UHdrcTY0QTlZZitBU01tbGtid0hDOUhJNUhCbWVnY3o2L2VRTjlWQ1FSRXlzek1PczlWMEpSSFRPWXgvSTlpWCtNWU93WWVtdTlLWFQvWEowYWxDNGx2UEFIc1JPMys1ZFloL0dWRW9ZMmVaMmx6aksyRm5iZis4TlAyVnhPMnN1alV0ZnZYbVRQVGlpcWREamlicGdtdEltSEpjSlBKUXhtd3FZQkF2bldiU2RTa1l3V1pIU21uRGlTS2xsZElkZTFIV3R5S0FtMXlaZU9ZMHU0cnM0VGVISXhHKzJodExIUWxVdHl6Y25WM01EbkZ4WTVYZGw5UnBMQ3NRc1hZbGpwVThwSlZPR20vaTNJS2Vtd09EbmFmQmluWXRhUUsxcDdCeGZVTWdvTWxZbnhvY0FEajRzWlV5RTh3RlhVK29RbmxZUHJuM3BTRVN4QVZFaEhOaDNZVWUrZUJnMUFIdFpleFhPa2JQSmdTYWZNY3FCN0htazVPTVdsMzJYeGVZSmdiY1Y5aldSdk81WjBXb2J3dEw1MllXbGIrVlN5dlIxT3VmVXVaYmJINFZlV0NhWTJoZkpmeXd0M2ZIdWpYMlhCcUZSME5WQXlEeGovWkZRSWVMNW0vK3VMZklRV2UrR0FLT2dKWEpqaWZiaXFSNzBKbDJSMDlQVlM5VDNJWWxQZU14ZDB4Q0RsbWdhUXhUM0w0bHZXTTk4Y0h0b0x2dmFvUGxScHFQSGFzUDFjbnJjYk9uTCt3aGFjakF4d2lOVmtWeXNLa0c3U2xnSGFkR3p1dktKMTk2WTNPTHpvdE9UQnRjL0pzYjNWeHJ0d2IvTmdrZTVhcEFXRC9QOXp4ZWFrbW9zSW9vdmhnTXNvem9TVTFHNFgrd3FJSEM3MEViQktwRldoUjl1NWJBWGZIU1BkUmdGY3VkbFNkRGxlVmdOQkZsOUt0S0VsQUx3YWFpWkEreFdIQTk3TlpDWW50UXhhTDROdFk1K0Nwajc0UHFucjhFbEF5Z3hZT1F4Y0RoNFdwNzNZcElNcTExcjc3UEJPcDVkaHJGanp1WXJyVitDSW1lU3Q3ZHU4NUNYS0d5a0VPWWVqSEVVS2NJV3V4ckRFcWwzNmE2VlpRWW1JNHNkQXo2ZmFabFI5clAvUk1UTmlUWHk3R1c0cUNQYVp4SEVWeFFEMTQvY0Y4a2RWZDBhVmI0NlJDVXJ5RkhPK3EvbHNhZGc4Z09KUVo2SXBlWXFPZUNvUUVmU2EyYk1qd1lZNGw4TUdpcm5lU2pKY2hIcC9lNFhlY3ErdnZHSzczdGh0VFZwd2N5V0pCMmJ0VzN2Yjk5NHQ3UGN4a3BKYjZuWFNpY0NLdVZYTXJHbk9WZWsyV1k0UWhnRFZuLzdkUDdOcTNDVThGRGZjMWZtTU4zbWFlV1VHUUp3WHQ5dXVCTlVVT2g0czRma0Q5UEtxbHJhRnp3QW5OM1dBU0IrT2FjNno3VDJiZ283NDNNK1FLOS85clpwTlN1bkVkS2paY0NvQ3NXMlZBWkFDcDIzVVRmVCtVRkt5T2hWMU1FUmgxd3lJUElnOERIbmUzdDc1Y0QzWnpJak5YQlordVhUYlV2bXhHT3FPMFV2QS85K3lDL2RhaXZoL0tRZ0hXVUJzQS82QzlBZ1BZdzJHbUdjRXZ2N2dSRi9rRlNDeVp6SmVSajZVaTVjVW96N0JGWW5PNkZQeTdvSHU0MS8waGpUNzVDOTdvaVlBYnY2SUphSVN0WDhkd3BSRVBvd3J0UHlQTnp3ZHNZalJQNlNxUTltUDlHK3lBNlpvcktFMkRxZTI0ZzlsblplZHpnWVpWRnZTdXRNWUlIbkVkSjZnNnVPajhMMWRXRDRFK09uWm1BV2w3UTRCMldnWjBzam1sNldvWlZCcXZBb1JSSkxWK05nMml5cS9oSUhIUzhLWnh6TXJUM0d5Vm5ScVZtdVdFNXJtL2JFL1F3WityTEd5b201KzhLRGNzbnhwVHgxa3AvNkJHbHAzVk5yZmFyRVZ3a3hSdUswZmJLd2syTFZLM1BJSXNKZnhBNmtXZ00wMEVuT3JxV2dmeldidUlOYkdWSXgwSkZzMjNUaDVDV2xFNGo5L3U2L094N2REYis1Mm5aaC9qdlJhNElrTGgxTk9lajNlWTRRYkwvN25XTGttemdlelBqQUc5RGQ1WENSRSszUmo5UVp6ODIxVkZhbytxSkdlRUpGdjNtbm42R2JTUlQzN3ZtMHZpQUVrS1l2MnhhNWhYWWVIdWRmMHlYOThEeXNxbDhrWitsVlJLa3hKY3Rwc20=