Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Ladder Falls

TDI2WUFPVlFrYWc5UkRxaXQveFJScUdEUStlVnRSbW8ySnYxZERpaFo2THNDRFhVKzNodW82eHhzN3ZTSG1FSVJzd2RubDNZLzlJaUVQN1FPU3lDS0tqdzNLeDYvZG9zSzdjbTFWd2g2eEhwOEVSN2I3YmJzV3dtVUJOVkxLYXJkeFRRS0xXKzcyS2hXVmwrUzBWWXpvRXkwVkxzL3B0UVg0VUxWdTVnYkZIOFJtMlRJVWZCcVNqVXRDa1NDc3FGaHRyZ21aRUEwa0pTd2gyYUM2dVJBVFhENFRCQkE2aHBtTDNqL0lOWG1iVkNDNnI5Z2d5aUJvbW1waXQ1YmFncVBlVVVwcTlDUWxCY09PQzVPaitKMFRyTE9RWEtscnJ0ZVErMHFYNlJFWk1HU214KzUvTytWRkpCTFovZFBaUFVOcjlTSGZOeThyRVZqYXZTRUpuTExEVHk1cytZTkVSZ0swa2drV2VXalpOcm0wWFFyK1U4QlQ5MGpCb0R3WWVTSkNvTDBSUXBoWVUrSjF4YnoveEgvS0I0YW44WkxzSmkzZGNVVUxGMHdTalhDTFZzUXVLK09wWTJvd0k3a3Uzc2d6bUhMSTJKZnJjcThrQ0pNOC9KdjZFZmpjMjhJeVZyL28rWldUUE5mK2dXSCtJcFJjRmpxZTRHcGdhc2tlRytvdlJqMm5oV1dkTFRBY1BGQkVPSk1GS3hMekZ0czBnbDRGTHJEZEdCbTNYaW53NmtkTjdSa1VuMy93ZXhldG5hRmtIaGErR1RQbSthclJkQVRPZm0waXVVL3ZsR0tiY3o2UnFmcXdpSXl3NG0zVjhoUkxtSVdpYjB1eXVxRkRJQSsyTFJpLzMwbXBaem5ra2FQN0Z2K1owbjhReFZDdk56TE4vNzBLT0UraWNLQ2NoZEJkV3FHS2thYUZjcWE5bFViejl5R2ZjK21aMnlraWdibk8wU0dLUGlwNTQyYTZEb0hjYmJvMXYrcjF1eDFUUFpnRU9aaG5KWkVLbFhCSXdiQzdLd2M4bnV0UXZPT3RlZllPUVlYYUFERklmU1lSY0p0VWNjOUF5Y0JLTnN3c3pzTEhHKy9La2h2cWFKSHVFTTRuM0Mrand0bmNZL0cwTXRUWlBZcDlFMlRZU0wrUnlycHhGeFhiQ3lrVFF6Wmt6NmxVTXdOem51MTdNQ29hMFNUL2lyUC82M3g2dmNELzY4S1FENjN6SHhWMGs0OW5yYm1yOXZUR1pMZXdBeGc1UEQ1am40Y0RkY0szbkVWWWp0SE9nbFl4dmYrNmlGTFlRL1NQS1kvR3VXaVozbnN2NUlZSVhQT3hkblFwek1oNm5pcXdKMWtzc0h4MkJCaS9iU2JxRVZwKzhMK3BUS2lEbjRzK1JYVmg2aTk4UWZobFZnTkpUVzdMOUxiTFBRNjc2UzIvcGhJckd1c2k4OHEzZ1NRQ1kzZU5TYmdCTGd5VVpQZWpVbjlPOEYvNmJ0S1F4ZkdQU1JsSFN1S3hjb0NBNUUrKzVMOUY1NVJ2dFRvb1JxT0lRaTIrL2pQci9MWFFUVTlFclEvVTVtQmhUU2o4ckl4c0V0SWxWelgyNEF3RStndXdCa2Znb1Mrd3A3RU5pbVdtbzFuYWs3MmE0Q2krbTBlUmRLSlZqajBob0FGeDNuQVg5RTVaQXFDTmhtdkg4RHRzL3dLeUdjMkhXSGVrZzRUNU85bThLTGxXaGkxcmNTTU1ibkFEOWhMOWQ3ZktLSWc5bVpUQXhINmpyMnZ1bXB1WW9xRE5uUGlJYnkxaTZ0b2NJMzdHeHpJMXp5SENSWnRoZmZoUHVNVDhLNUlPVVNValZOU3psT3VubUFEeTdNTHY2Njl2bnRKeFNkUyt6RkJtMmR3S3k5di9NbVRnUFBrM2tTU2tVdlc2M0tFSDlkajh6RTVrWkh0R0w4UzMyK0pSUWdtK01raG5oRnVGQzJGU3FrU2czcU5EbG1scnBKd0x3UDBHQmlEM3duV0JScHRrNXFwaWZ1dVVLaU9uNEpyV2hxT1kvMWtyT0xCRTBjQS8rVEVtK1BocTNPRHNXdmp5c00ycjByOGcvQi80NjE1eGwveGttV3RISHlZOEZhS05uOHZEUVNIeHdqVFJvays5aUpLUmxUSFhKSndTR2VHR2VBbzdJdlU0K3hzQStTc25BQkk3V090SGZvYlEwemJqN0IwY2orbGxQaGxvR21XcVRGYVJzYXZaZXhqeXRybkJMc1RCeks0QjBxQkxBUzRaL1pxVXNZR05UWC9zMW1LLzFIeElIYURoN3lmV0lqYmgvRTgxa0NDSCt6Mzh0TWhWY0txTkdwSXB5Z2lkTEo5RmIrN25mN1dSR2VaanZnUkdRSXdjbnRMRXpXNjFPTzhtbTczdUd6c0VmRjN4QUVpSlZQdjllUHl3OXUvVWwvQXNJZldzU0tHWG1PbWp5dXBtTTVHcHdjbUpzUkp1VUFRV0FWSVJjM2N1Si9XOHVnSGtPcmlKRXdORFNYQ2ZkNjlwWHAxazBpSkRwdS90TEp4MmxNMWxvZnNnVXVCMjRKN0hIWC9QMjdWTGdPdjZIVU9ITlV2NG5LU3pxdTNYaXZudElXZkRmQWZFZUVBRXgyaXluLys5RmY1enJmQkpmRWdoT1VKV3paUXhCMjg5c2RUVVlqbkI0dXRHUDJmQ2JOZ2MvWEF6Vk1BbjFOdjRsenp6RVJEODVXOEI4SUwzTVltbmtBL0N3Wk9kQUFJUmhYdmZhTm53ZERmcXh4TTZxZldrMUw3SjNOUG5LaUhNTWFOZlppSXhKOFZKajlNc2lBenNFQ1hQVTFYanJoMnAzUUMwZGhQS0dJdEVtWWllM2N0UzVjeGJObFQ5VkFneWpzSFQ5YmU0U29ZMUV1dHJ3eEVvTW83ZVg1RFcrNFc0Q3c3d043SWZwTXdwNzA3a1c0a1ZhWm5CLytwSWxkOVFZYjBPaEhkazl2b01NM0p6aWJNYzVYYXliQ2N1WkdPV1RXT2hON085RnRjemlUZkg0RjdhM2lKUDRaNGt2Si9DeUhPVG5sd3RtdW93QmYrL2x4bmFYaTZ6ZWZzM29jTGVESm5uQnVDOXpucmdmREt0RjgxL1BMcnBWOG9BU0JYMFlTc3pNSUlJRFEvK0V5TkY2K3VVN3c4c0FnaURCMlNIZE4rK0lmV3dTNklqaFo0TCsrUFkvQmxaQ0ZTRjZsQk90MTNlTTRTR0tkWll5SSsra2d1dVppNEFLa0g3T1FUVjZBNjF2bXJPMmNCd1g1WFpOTUM1dVQ5MHc1S3J6dzRseDJXWmo0TVdQKy9ub3IxN0NqUHZSeEVYTGk3a1hQZmVvdFZObXA3N3pmbU5UNk1SK2pEREVkMTF1UEI2VWNUdk1CMGxIL3dZSXVXdHZtQStuZ3h3RStVZnpwMGVhalFYUy9ZUkd6TEY1dEJ0U2lTcGdZOUlvZk9Rc1FacGxKbXBmZzJlb1JnRXBzelRGdnhqeHhOczlQT1h6OXdKams2NURjeXRYeDgwTnR3QzFNbXF1d21lRGN0dXd6ZXkrUU5sQUhYVzZROVNCREF6T0ZVb0tzRkduZkxtQ25BZGNsYjJDYU1MWlcxMXUrZHBWV29zN3Z3R2RiV0RoQzFjWGR3YUo3aEh5NXdreGd0c1VIQkFCZys0bWZrTjI1RVpKOEliSitNM0h1d1JuTkhQM1RDcm5kNVJLYzJxR0Y1SnUyUC9nN0FHSVVWcjhxNVB6ZGVrSytLWmhMV1FRTG5yTXR2OHF5cHp3aWpNRWJKRmlHN3pGcXFNUnk0MnorSHF1ZlhZYWFOTjlVU3FzZCtuT3hEdTVGbFhyWWw3a0V5aHp2aG45djdmcHBZeEd3dUFhTzdvRGRRNlQyajFjcmtobUhsY2JhYlcxRTZ0d0Y3STJSTFVZSkhzQ1g2eFkyV2NzQ0tvcnJNNk1IYW9jKzRkTUQ0MWlzQzNKYm01Uy9MOVJjK3pHaEhzU1dqYTFBR09qZnhYWG81SW96NlYzMkMrWi93eW5GMmhleTh2bnhkYkZZdmhIRkFLa1ROVXNjVFIwNkxIN05WTHVKdk12My8xWW9mamIwdUMrRGNhNHFrZEowd1YySXgvN2ZpQlN0endZV21GbFlQbnpDbGl3ZVNEN2Vjb0dqdU1pNDJJc2R1dm1yS3VLdVBSaS9VVFpOWk5qaUFieDI2emZPVElZMHdxU3Q5dVM4ek45Z3puTW1JczJiSVNTRU1RN0w1QzYwU1k1VWdJcUY0c0VnVzJkQ1RiQ3NDdm5SRklXTlphc0VvRlgxVUJWTmdNbnNZSytualRHdHJNRDF4bHAvdFdwWkZETDlIbHNKTmxwSGRWUjJXWUpZQ2RiQk1BS25WZm52blhxc3ZoeGcrMXJ5d2FhU2FUa24zdUN5SEFFQXJjS0MzaWdOOHVpa3VySUpScm42NWNlTUdLWjRYM2daYnZreHJNNEVIQWhWZjIxeUtFa0xJSmdSTXVsNm56d3J4Y2VhV0p4T0NOQUZLRzRMVjZIOG0rTUpidlMzVyt5OWF3aG40Wm9qWU5vZnJEaXg2N1FtS3kvRlNLSGxpMzBUZGpKZUw0ZmczZFNGMEFXOTVqVjJ2N2JEejVhUDhOU3lEOGQyVityV1ZqdnE5Z29tSXU4WG01TG53bFVxMXF2Qk1IRVpoNUk3b045cG54TllxVkh3NVoyOFM5YzIweTljYjV4eGRKWmEvblF6TGdtTjMyK25UREpNRDMrczJRSkg0bGRpc1pUTVNXaGRYeUliUlJEWkhrR3U2VUpNZWMrLzd2bmtScmNwV3pHRUhtWnF6Mk04OUFxc3VwYWVJVldzbkUrWkQvbXpNT1BsZWg2ZGlXU1RDYkhRSlQwQmpTT2VNU29DK3M3VzV1Y25tcXF4Y1hDTVRNb1pGTVduWGR1WHVIVHk3T3dFSmJJWENmcGtFQWtvYTczOXlBWVNYYWNEOU1jTitYZk02elViS1pPc3dzQ0wvZDA4bmFRdTRLS244ZnBhNElHOU9pNVQ=