Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Motor Vehicle Accidents- New York’s No-Fault LawMarch 29th, 2017

dG41b1hBOEkzNmRhSnVwazdSTnorM2FCWk04Wm9LRXhoaUl2UXB1cno0dEIrTEFxNzVsWS85RDNucHBJcHFmT0pqM0M4YU1pV3lhVDhocWZqdFFNSlc2NGoxUXA3QUcvS3VrNUdVbWdkS3E1eUNNa282QlVQU3h2WjdiTkpTZW5DeUxGVEVncmtlYzBoVHcxL1g0UWsyRTZuYktRNXVHeHNQOCtjT3VINzJRV1RiUUtpS3NKS2pNRlBzdTFjTEpkNHQ3YWp3MlE3QjBucU1EVlk0VUlMekk3d3FrdlpBbmM0LzJNckdtSUJOUUFQWWxDSWpQdklUNTZOamVWbFdKTWRId0N0NFFMblNMcEFRTE9LZ0QvVUpWbXlHSUJKS3ZlS3pzSENOVDltSWhIeFJjUGJWOUJiMFZYdGpsbURjenNUWGpkOS9IMmlRSldtRTZ5KzhiY1o4YzhnaFoza2hTMmtIeUxibE5UNWQyOXlWOTBNcHZiTWV5WFNndUtPb3RIaVVheVNXSjV5cjRuV0FwSGVMZUlLRmhNTnBFRWowcE1SRzlJRHBpMjV1YWVmZk85OVRFdG1ReEpUWkJHUDFXNXNLenRvUCtwRmhtcmx6WnpMNDRmdmM2c2ZsUkp2dzR2MTRGcTl5TUJMKzBRanFTOXFLQWUzV056dlF5bEFxeUMvV1psd0xENktSVmFnR1VhY3ZvRzhodEZ3Szh0NzdZZGpCUjJOd2dNdGpUQkpLRVEraDQxK1g5VlVWNHI5ZXF3cGd0UDR2Q3lhdC9pVlp6dmd0S1RtMXE5ZVBMWSszbUVJemw0QWdEUGZkRkJEbStwREJRY2hQaHFXTTdBaWlsNVRrKzlNWTl6VjZLdzlOeld1TU0rbXQ4Qm1OcG1iM3l1aDhUNXIwa0lVdWhTRVNmcHo3VXF0RGNoMDBITnZ6cjJCTEgyNklOL3NlMnFEazRWZ0JLYTlEZ0pERWFwcnVhdXI4bElWYUV0YVBhbHJxV0xwNldRY2lUbEVRTGJLd3lCOWU4SnRRbnZmaDlWQlBmRkY1cmllUFU4a2pGOVY2citjM3RjZi9qNjBhK2tyTHdTNENuT3orRTMvRGEvTE50TUNrbXdNYXJSdTVuK292eEV2OVFUYmRCNmpKSWlXTEpuNkhNSHczeUhiV3U4Ulh0MW5lV0dWcHZmM0c0Z1hpY3RLd2F1Y3c1aHZKbDBKd1NpV3ExUUtZSjFOZUowQmg2UWVuUEdXVHhzMTJ1N0I1TG11TWE5c2NseEdlaHdMSjJLNSt6NHZkeWpMSEE3Y1ZQUXRobklMMkQrQ1dxeVdTL2I0a0t6dWlJcHYvbnlwRUNVRTdHbUZOaDhlWjEyMkV6T0dIMGJWNlhSem0vaU9QdnkzWDVEcEY1dVpSbksvZkE0WU9lRHRVaVhpdG1DNXgxSWlEZDlTL3RVV2hlWnBMeXJtQU5tR0tlSllwWDN0TWh3T2VBMGphYkJRL3ZNRHZ0Y1o0Vkh2bXcyTDlFUGZBcmFKTC9Dd1FSV01uVTZ5aVRFY0tZWDFYaXlmbHorbEE0TWlEVUtHR3ZZbEwxa3dCTzNkK0tkM2xsSC9kNWtKRnJlbDhva3hMV2F4ZDdWcnlpcnlrWFFvaVdYWXJ4Z1p3SWs5dUdLbS9DL0ZqMmdMWTk5cFZ4b3hyRHRqVFhkVmpmZlVFbmNPcEJlb0kvYy9IZ3RFRWNqNDYyaFc1SkdTK1RKV0t1amFKRXBSU1d5ZFJzR3VMOGl3aVFKU0VVQ2xZeXJkQ0owVnhoZUhKMDNjVkNPL3dSVklZWXVtWVJaY3kwRXREOHpKVXVNUGpnK0x2WWVIV3hCUlAxSGZWMG5VUHFvSWJVc2VQTXg5cDZQTGxHamIxeXdybWJSc1doQmFPaEdxam8rcjdKSzRMNEU4anNUSEtBQ1ZwMDRJQW54U2dWQ3hGMVR4MkNQVnpRdExUWUJUWFdmMnM1OGJMRjVhdG5GMzBsNFI4eDNIendBZG9NRVBTODZWa2FWb1ljMDk3MU1Xem9QQXB2NmhDd3BSc0ZvM3RPbXlnSGxZLzF1SGF0SXVYWU5MVXJmb3k0Vlc0VHJpNnJwTGRzRSs5VnE5aUlndmtXSEc3MXRBRS9YUTMwNkI4NFpBVmEwNmU2cC9HS29WVzVZTS8wRHhLZUpCeXVqZk96RjFGQ2pJU2R4MEhYZzlmbzJKMktxK2JselhYWCthemNhQkFxZnFiWTFwMENVYUVnYjYyWlpJc21YbzRraHpSbXJqV3hJTG41bFY5L05XcDk2V05Xbm1kaU50RDV5RU42OGVpUVlzMTFnY0IvYnZBWitlcm0yd2pRSkMwcHRBMDBoTzJxRHd0WmhwUHRORlpFVEZ6TkRzL1RUOWlvRlN1ODRGZk5EczJ4WVR6cVU2OHZ6NXhSVFZzU3dJNWdQNUc2bnNLQVlvaGxTMVlGMnVhUG10M3ZzcjlMYlZ0azJ3YnFpY0NoZGp4S1B5YzZ2cHd4dnpJc0RmN2pMK05XdkRMWlpNS3VxMWxmdi85c3Nwa3RnMmh3aEtOSTBLd2l1Tm5yQXN6Tk5QOGJhSWYyVDIxL0tPdGVsTExwcVJmTjl3TmVkN2ViSHJZOTlyOXRNTzVTWklucFRNQkhHREozZzF6L1F1dE44ejFSMmNVNzcyeHdRTWUzTHVOcUdhZmROK1ZCWVM1eXpWSm1UZldiM1NwRlhGTlJ1M3gvNlV2dmUzWlQ3NFBLbTJrYVpoRXE5NzlhKzJEU3NlR0hGaUFvOHE3MnlNbGVRaW92b0MwS2ZnMCtxZjJCVTZlWER5aHpvN2hUb1lDVmNpaTMyOE9qYXc2cDFqSW5pczRXbFZyc3FEZUxFdHhWUUNrNjFkZitNUTZBVzY5aWxhVlpsVzV3T2xqelJxTjd1L2JRZnhJbTIyYnM0S2M2RHhPOGtnNXVWbVVMSWpRc1Y3YURUcmdQejBjclJjZjlSaytPWkFZRHVYTWU5VjI2blgxSlIxdERwT3JKSXQ1VDc3L0Q3QVFmZTh5bzJhaVNLQ2xKdDZRWmRBWldick8wSUsrOWNvZkMxSW5LSUxkdmFLaUd6UkxSYmJWSkNBbW10TDRCb2J2NVB0TURVR0lJUTFxNDF0b2ttQW5lTTJ5ajNVQmNpaTlac3BRVlpoMjBVS0pYQ01yQlR5TEZYSE1pWGdIMkpXQTFieDJLZjVlSUFQdUsyL09QUEdvZUVkS2pzTDRERW5mQk5mSm9CaWVyWEhFeENQeVdqbnorUVplMG1mYXZXREJ6TlZCYUU0UzFucWlXYlp3WGsxNTM4RzIvRTRnQlFLWCtZYUxPY3IrZzdjdzNYNEhHVHJkNllDdVdLSzhPN1lnWXJWU3RKQ3Q5UmsrK3RuQkRROVNqYU9uZ3Fka3BpMWZ5ZVVOZDhlU2t4S2xEU2N2NmlTQUR0YTJjN01aa3ZldHlzRkVyTkMrc3NEVUo5V2RBWXo3N1VyVGVlUlYwNzlSR21KcjRwWmNJanBRd0MxL1BvSnByRzRuemhqRDdzSzZmcjRDUm5raDFGM2cvZCtyVEJWU3I0YTNlZnBmazVjZm1BZGcrSlNFNmpDVktvSHJLOTNFSWN3VlA1MDVBaVRqd0RPbHltMnF2VTJiZkVCNzZsYlo1VVlVQzZ6ZHNodC9VN1FEamxzSUcxdWZLTTBJMXN4NjMvZG5pa2NQZHZobzUwQllRN3FITXkybFZiZnZCTW5pMDFjZDBWM3FydzRQU2RRVHo2SnZCdWI2MldWenViRzRIdWtWMnRuSzFSbDE2dFdvQXRjWUJWRFF6M0xXRHgrWlJ4QklSQWV6VXhHN2pZMHpVWGpzSjRQUW9vUUl0UzFwOUd1amFxRi9sTXB5dEN6SVRSdVZyZkZhQ0l1MVlJaGN1TzNSZzltbnZONWNkdEMvV3diRWkwdUZzNzk3MzUyUnBHMmY0RUsxTmloWVNvWUpudjdYV1hRQ2x3ZnQwT1BPblFRZTJxQ3dhM25WamppMy9DWiszZVZZMzdQVzlpU1RhRTlHMkZKcUtXdkVxS25qMk5qY29lNU9ka2NJVC81akVVOURBNVpQSW1sRTRtbkw1QjdEYWt0Y1QwalFzWG1pRnNaTWhkQnZvQ2dxLzRiUmVFaThDMWhNZ3dQQmc0YzVYS0g5cFV2VTM1Qm9qUGpyQjhXNytKaWVZWncrMTN1R0NrWkMvdzdIa0RJMm9uV0EzbmJUakRzT0xXd3UzNmgwbFJ1ZGpDUUdWUjdrMC9Sa1BVZXhnWmdRTzlocWt4YWtLcGxCSmNNLytScFE3d2VFMVp0djVZcHltbllZbHNEZzU0QkM3Qk9yU2VLdnVhYVh3c24wS0h5NHVNOGJzcElxdFJ4dUZ4eGUrL3JLZnd2VmE4SE91ZjduNHU4SlRtR3BZY2xhbFVoVHpEYzRwL0RrSnlZQ2FCdEE2VCt4UjFpdWJhbU1FZ283MmJxSkphZXBiQjFrMVR1QTF6dHA1UDVJVCtJU0V0eFFkM0k4TzBvMlpFV2l3TDJONWxSNnVKcEhKaVN0T0NxZ2MwV0RnMnFJR3RaOWxmK2Z4emhjV0xPU2VTYXR1VXJBSWlzZTcvdTFET3d2UWtsQUxKWjFRNXVYS013WndRMUpsM2FBbDVTMFZFQytVRnc4MkRxUlJkSGJQNnhXVStLL0E5emdFdnU4NVczeStSY0xnMmdvVjRqTjF0T3o1NWRrUVk3OXVYZUVuOWoxaXdPYTYvdnh3akJmUHdzOUI2cFdPb25ZWjJIUnlQNmJ2SnE2eTFmdkxmOTRuZDRtLzhpTjZJZ3RsdnE2d3pjQ0UyZDhiWmZRR25PWmdsR2ErMklxNEtpNXpocW9sSHNIeWprRk5tZ3JGWG8zOWhFYWpVdlF0VlJ2alpXTHkzK3NWemRHR0NDN2N3WVhhc3FkU0NFa3U5cHBRUU5HMTlocTdHaDlFRVQyVnQxd1pZbFZaVzVZVEdXTUZWUXJZaWJTMlJVUUF5b05RWElxVGdxdjFveE9TS2c2NmxJcS9GZXBiQlZmNnhubG54NTY1ejI0SHJsNFYxZzRiN0tXaG1majRZYmFlejRBVjhXeHZZQ002emM5bHI0ak1paDJIa0RYMlRYTEhQZmpWd25SR2kwS3VOUVRjaHUxMWpVdlpYU0xDUEppbGVsWU5FNFhLa1ZJYzdLQjVCaXRHck1uaFl5aTZIMkJtV01FSFdVTGJSTXpWWXEzQ0M3c1B6UHpjQ3lpWGhnSDRVSlJHUythbHNZd0xkOG9sQWdNS0tiSXRMQlM4KzFLUmJ5ZXV2UHNZOU1kaWZlbm51dG5UK0pjdzdkYUxCUzZ6K3h3RGpDcVBPUXk1RXlsSUpRT05PcHVETHYyVjNNN1o2TVJYaG9reUg1czE3ektUUzF6dytXLys0Uk9kOWwrcmtqUUdIYUxzVVNlRDcyZmRreXV2d3VlVGhUTkRNUEpCN0xOZDZHb01lT3lYUVZpMVVjUGFNczJGM1pZYVJTeWJHclJPRmNLSTZwR1dEYUc3VHlrOVRVS0tuZkRqRHVFK2NMNVd5WTFQVkI2OWViZU90c08zeXV2STV0M3NtaFA0a3lOK05LS2J6eVEyVzhtcHFtZERhNTVJT3lFV3dVZVJNYmxMQXV5NjFoNG9rdTZzYW1nbjNlVVAyODExaWFpV1dKMTlOUXhvWGU2WjdEVzYyOWxVWnBmWGZmQ2R4UGVWdVFJZXpYMnMvUmUyUHJHYUh6K3lxZnhVSFdhbjRmY2oxQnkxNjBMdGR1azNYc3lobU9NWFB4cHozd0gvd1R5bVg1WXRaR1NNUTA1MjhucDh4QXpneGdEeGJCa1Z3ZzRZL0FzZEx0SmlKdEpTdGwrMUJFUi92M3ZNRDFWVlhQeHBscnFPUHAwajJlTFJYYUhqNFhoS3pReGpHZXNGaEhxaFVFcStZQ2Z0ZE1VVWE2SVRuSzN4Tkk2RlYxZnNvZGNCOW9WOWYrb3hKekVrMEtzd0RFTThHVFYyaUNlNG0rV1dWZGdMaVZzNDJUbExQVjVYdzhoaEJaWlVUNWpta2h5Wm1RUUFwdWRiZFpEcE5TSTRGMHpGbWIwSXMxbHRYMEMvSi9Teko0TERoajNwUWFxa0hZSVVxMFNybkxsTitsd1l6VlQyRWZIYUYwZ04zUFpya2M2Tlo0QStjUmpZdnRLZzRaaFpBc3gvdUN6dUZqNXFmQkV4dCtWN0I0Y3htRE1ZWnFFN3o0UjNLdm5VajFKbjFRTU5icThSVFRreEE2OEtueWU2ZDNvUmNIaEZxM3JnTm5QQk4zOWhsc3ozQ2hKaXRtN3pheFJDU0JtSnl2OVdoVm9OTURlYnc0QXJwaGFTV3JlNnVoZ3A5WmgwWXJNUHJySWR2Z0szWlNsdlVJbzQ0aExtNktYS2J4QVlxZ2hFbGJsdWNQOHZFK0NjdlNLM0RSR1BGWHd6NEFMOHp3U0lRVnlLYlRuVThVWFMzZ1crQ3Y0VTZYTUx6RnFDaGNDMkhhSmpsb3gwUjNGbUdrWnd6YjE0M1AvbEIrSDEwWEthYTN4MFh5Y21veUpxQ1JCeGZHcWZtbS94MU1Pc2pweW5DZXFReWZFQUlJOWZwaUNyNDU0L0t6ci9hUVVKeExxT2t3ajY0bUYrOXBlMGN5OTBZYlUxOEdUZHdacHlKdTExVTdnYTBIelJZM29uUmMwTmlNUDYxQ2lmOUxML3p2Z243WmxuaWxob1FsMG1GQldXQlRGQS9HYVRtOFJnUkdsQkl4UlJQL1Ywcy9Bb25SMmF6VUxYdUlQeFFMaUVBQThvbGJxcVQ5RDNFYko5UHQwS3N1YVUrVFhvWkxqNVJCTTB4S3BVOXVJbmtmSlZQdHFWY3dhdUdQWU1MRUh5UjRaKzNXUmtKcHlZb3lZK08ram5yWk5pUXpHc015NWUrMzN0L3JlYmJoSHBaVlQxb015YUt3T2xhQS9zQ0lFeEtaM0lGaU1odGdZV1pnam85UTQrRDVMYUhGK1oxdFEwczFjSzJsMk1KWlFjN3A4WUJiWXVlK2IxdlJyNkpBVlEzVEJTOTR4bUl3N0tLNkJBUzVWZGtNZDAwYm9nNmxoZXVsZEl2MTZLci8yekUyQ3lIb2Q4ZHNuZ0VFVXdZam5sRUFDakxYenJWNFVmMTUzQkYyV3VQaG8xUHZ6UGJ6NXE3YzFQRmdKcytpaVVERlVLQlRxaHc2c1lCNlcvbVF2YVRabnZrSlVLejJsd1pqSHR6UG5yQ2U3VlI3bTlzSWc9PQ==

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0
 
Tags: ,Leave a Reply