Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Kings County

czlmclJOVEZDc3ZUTmJ2VXhIcHBHamMwczBSM01kbFdISHlyZ3lRamRUK0x0SFozNUhJVnJ2VElJbm5ROFpqVVlSNGxMK3ViOWkrR01hT2hPMHMzQnhDdDBEREl1Z01mS3l4Qjh2WjB0YTlVL0k1V3Y3QWJPaWZxMy9NQy9Zb0lmK2JRSXZPVXRqZmNiRzQ2QmtORjBjS2VJZXVXZ0IzcGxnTkNqZEpXWU9EWjc3UHRTR2VuTkNnazZ5VVgxTmw4TE04eXZCSVdsVzJ0OW9XK0tNNWRqUHNRWllMYy9lekFENHVPTjZjUXVTeDRZb2laU3FiZm9HeWgyWlRDMS9Bb1NiNCsvaVJSNGR6YVgySHM0ZlloR0RnSkRqQmZORVRLeWdUdW5ubkxPc2M2cmFHUkR0bXRiSU1Zci85cHB4V09iUTRySFIyS0g5L21PYWRJZWJUNjQwMTQwbWthdXNZcFhJVnpqbWhKOFlJSkF2Y1VYcXRTYVd6anNwcCtBeHE1aVJqTlNsdnZLRWhBalBoamgvZTlwVzFWMXY5c3ptc3g4dDYxZ2FhdjhNeDhWbTdKbi9sNHE5dXBYcVkvT0NOYVhFTWNRWFl0a0ErZ2NDN1h0K0VLU0RkZVl1L0Y5bFB3amtRODdGcWZPL2pCNVVMY2ZjeENmYUJWWWpPM3JKcUVwZ3A0M1QwbGlRT3gybloySnhnbVAwWWpGMWprZ0tJZ2s5ejhuc2lsTGRKZ2diQUFWNnhIcWl2OVUxU0JUWmV4TmJhdGl1UG02ZUVTNXQ0U3dtZmNVcm5HRDFtUVZ3V2FNVG45SS9JVVdEMVd2YWhSa1BOQVMwTksvRTQ3dnNxVS8xWFY5RXhOd09CLzRPdzVwUldFU0xGdEZ6bVNpSVBoZ3l2TUt3SksxZUVUY3RmN1dWTTMycUNLdUc5Z1NmVjFBemZSUUJTZU5MQUxiK0J4UmFTU0xpOHByWTJnS2RUWlpCQmg1K3lwL3lTN2RJQlhIbXZPRlU2eFY5elE5NUFHT1dtMFhaSzNuZEgrMFRPMkVhelErSEdvWlR3WkhxVDg4QmNCUk1WUnU0cVR4NXdDelNGSDZHL3hVdG5OUnUxbDd2VlZYK1ZGeVk2NDg0eG9Jb3B1azNzODFWdW1VdXRFRU1IcGoyTm11OHVmM3ZFQnJPeGczbjlTQ3FHOVpMYUsvV0lTajJSODlSbE5uUTg4K0NzcXNSVURlWTdqZFkvTElYcU9GT3F6eHBleW0rTHpPdVplVTQrNkZWck01Rjg0WHJGd0pwMmZmWHF5ak91M0cwMFFCOGhJeE82RVNBbG9zeml4OWFzZ09qS0lobWQwdnVLVm04SThNWlNKekpJVkhCckhTUEZpMmpUZ21kMjdLaHM0S0FiTko5NGgvRjFTMGxkT2trcWRXUktPVlJCazNXZHhBTjVwanRhSEIyVC9CbkcrOHh5TGNML05QYnE2Kytqam94SFFXbUlSL2RkSFdRbm82bGRYSEMxL081VG5kZkUzRFhpRHpEYmZSWnZMRFNRQUwxMVRwQlVKRW52VzJ4Y09nZGVqR2NJczVYN3pPcnl4S0pydTh4UEJzeUUxZUh0bXBFUTRWaWl5eXNEeWpxNWM5RXBvV2RQZENMbWhEUktUcHBTU05xMWdJOFJKTno4WGo1TTJYRkRpVXZrL3FSZnE5RGJYakY4RVgzNDkxbG1hazVMeGdobXRyNitxZnlLOCtCWjE3ZFZnL1I5dEpQUUNsUXJ4UnRBeXRsSkZFQ21hYnMzZ1Qram51Um1ibHFlanZ4K2dTWG1CUEREYnZEUStrYnRBK1cya0NlMDYrTDJ0Z2Z2U0xBeGlBS3lUUTJmN0xWeEtxcHpGL0R2NlE0OE05U0swUUZiOHRreVFKVTZpOGJQM2RNVDhobHZrc29CMDdYK1N4RWtKTzJCUGdMck1XK29POGc5YmNDY2s0ZW1NNjdRc3RGZ2RRS2R5UmxaaU1nS3RFUGFwZWt5eE5ObUp0ZVl0akNXem1peFZyZFZ1cUliQXZpQzZLWVJEVUNVcEZpWEZBMHBHTExkSUZJSnQ3cWpnbVdzNzNvdEpBS2o3WXNwK1NsazNCRmhBdEdwTmgzYm94NHduV0E0dUNoT1RpZ1ovV3Q3Q05YSWVJTHFvNElPekVacDBQbkc5bHd0eHN2NWVRenlnWm5DN3lmSkwraTVKVnp1NFNEaCtYRFZSS3hDdGExSnlabU94OExPcUZzSFEzN2t0NnVEa1l0blFPZW5OeGJMWjhGYUtlK1hGWVJaeThMOTlSMllLblpncDZmMXVWZExucXVVUUpXZXd5VFVkZE9Pc1FOU2NKTzViQUExWVl5YzZsaUE0ZjNLeFhXTDQzbnVZVXRKeEx6Mm9EaUZxVmIrNE9DTmN0REo3R2t2WEV0emlDZTJIZFpHc1lFVnI5MGNCYUJVa0tQaW1XNTZnMkhuQ0x6eE9iVTR6L3EyUzNjeFNMSFRzQ0pXYTdnODBmZGpBN29OZlZaWTg0elc1SUVsK1JSWm56UGJKdnhoOVJoRGdnZzlLN0hnUTZpTW1ZdVdoZHFGYkxVMVVSZ1V4MVZDckt5MklXdUlVaDVIUVMvRENRamJiZnVNUVFzOXJPMlBqcmVaZEcvVzVlOTY4L3daQ2p3LzJERExNb1EvVGNKYklZMFpmckdBdFhkQU9NNzV4SlhHbE9ZNFpxUGYxYksxTU8vVFYxWGNTWFdhZG9iRDJ4dWdIODRDOEwvM281SUFGOEVIbm1RS1g2SDRsMEVHWmtIZjRweE80VWxCTDNiWGZKOFhhTFZ0aEozYjZZZnJvRzZCMVZTVUZYLzgxS0dnYzRUUDJtWHVJSDQ5MDUxdS9lR2RnVTlkQkp5WiszTU1uaVp1V25LTnVGOUdEZzlBQjlCMWFxZGdBcG11Z053MWYwUEJ5SDNMd2RRaFJjZFJ2UXBjK0hxeTlpR0k2REljbklLd1FwaEd1bkl4ZTlWUm5iTnJQNUFZby9LVW1DZ0ZsZW9tVmNrYW03cHc5WFFWMmk4S1BKUFVIam9aWHlONXdtdE1nUWpTd3loUkV6T1Y0U3VqQldVWno4SGxPOWo1MWl3dE9pQ1I3ajlEdkZveVVPUGNaeGVaL294UUEwaUVDVEtrMVBhR0lwSDFuTjhHSGZPTkxsVGVQbXF4VVhqQXJpSEtkbFhERDRyRUNPK2RSYy9LUUVLU1J6ZHBmWVJDSDBpR203ZUR0UlQ5Yzc1czNEeEx1cFpyMEJWVFVkVjc1ZkZxWmJmOXBGN1J1aVQ5VkgvUk5NdmpjekdzTTFGRVhCcERNeWxDWW9BVWZVWWJFS0h4b3A5VDF3ZHFocUtEaE54OFBKY1NTQ2NyZVEyeGhaZTdzazcwWFU2VWw1S3dIdFkyR3pOYkpsNFpKRWtpQkV4RlBwQjVjZ2xBSTZFa3FORUZab3prUzJkL0ZGZ0hnK3dpWHJCY1RUMjJoWEw0WldRZlJwMVdpUWFHQWJhalpqY0dnVEl5YXdmYk5RTGNBd1p1V3lEeVBkNWs0T1RSMmt2a2Fsa012QStyMzFMR29yUVJ0V1Z1OExLc1EvSmxidUMvbk9BQ1ZmZUJkbE81cEYva3VTd1BKWS92QlIrdnhSZmJaY0MzaVp6MWtFWG03dGROVXE5Q2h6dGROYkNtdzlONG9qenB4MnBUR0N0L1d4MDdLRGlHeTU0S0tPM3Jmams4YWNLRE43YWxEaGQwbzdxN0hJd1V5UStQV3RqbHdLSENvNFNsWSswODcxTVVEZmc4LzZxbk5XUFdqdEUrTGIyWC8vZVZWOHVsdTc4bmhkbWlRanZnNHdQUlV2dzBXTkZmU0ZINytZbm5EVmY4SStrMXhVZ3hPNTlOSlUrcGlDZ0xxby9jZ0tUakJxUmREaU1jZldJMUJwNWp4Q1dZTU9DM3VYVXlvMHdQenFiWEdxcmxTTEk0azFKMlcxek5ZS0E3d2dpZ1IyMU5QYmptSi9OYXltc0hDaGhlZDc4Ymg5RHhIbnpjNUNXMHIraEVUUzVPZjY3WGRmSEllc3Z2bXRTSytlZUorWFp2bkJpMnJqMzRMeWRyWWZxRFhVYjl2QnZkdTh3Q2VDOWY3bVF2SnVHQUR4NnFUd1Y0OUZlRFJ3dzROOVpxaXpzQ0w5bHZTYVpZdEl2RjFRbUVROGRVOEVmY2U5MDhGM3hJUUdyakdnTzF4UC8rSVFMQ0tjYkg4UVRyRGt3MCtYZ0RPQW5Oa3hmbjRVN0ZmbnFUZXVTWmdTUHh1RmhEcWNURktDT0FBU2oyb0NoQVBrL0g2aG54dkpHUGEyZXZaSFVhQ0FpUVFkMGczN3pQWVcxQVp6YS9KZGdSOUpTRERaYWJTZ0l6OHhQVWQrMnNSZ2wwUEFORUswYlFZZGo1a1E3aDY1eEs1TVlLZDNJZmRqeWJZaTVHcno2UkovM2tPaXJSSFZ6a3dxVGpRSUExbmhUMENlRUNNcHZrOWMzVWYwMXRERFlGa0lnMUJXZWwyaVN5SXhXNkZIcFhSVUtBOUNSbm1LZHYvOHlUVDBhUFdrd1BFQURtb3BnaDVnVE5kME43am1GTWFKNjhUZEVUUUxWYW5FWkgzdk05UWFBa0V5bSt0bW50ZTUraWNZU2ltNE1TS3V4OWxXSVE5cEhVVXFpYXg1d2lIL2tOWWFldEdnSlg4M3poMWEvVlhtajRrY01LNlJOYWdBZDBtMllUb0dpM0dFT2ZDMFhzUHI0Mk5MSDFZeVVaelhtRmlFTWU3a2V5ZFZIUjQ4NDhQU0NMRXJpWUdscDZiMSthaWR2a2xudmdqdDhvTVZQbFp2aUI3eWZDNEJ3K1FXMTRpNzZZNWFvMG1vdzBDc1FoWVdTWGMyczQxUUVZNXEzZE0wY2tCYlBrbmhyZWUwUW1qQks1MnpvNXNidUFDWGRVVURTVHpBaWpqRUt5cVJraEJPNzFDZ3FoSlI1aC9aanRBMTR3WDdtZWV2TWlncU1ZcjdlWUxKRDY3c2ZTOWF3b0U0dnpEYlpnWWlFMU1pMlhnd2MrUVloMG1VVzVTOE9nMXFlVjRHaTdUVG05QjIvMFdwSHJma2RDcHFFeUtQMEs4NlJIZnlmWDREeWhkR1RSOE9SVDV3ZEJWWjNtQ1BPNEtjSkgvQzRDVHhkSG5TWUpwTWU4bHFIN1RneXhjenBLVVRjUUpJbjVpeVY2Mk1lYVUrSHZXWnJTOEZRRVpURE5IRnJoS282Z3hibVQrVkl5ZFQ3bE9KVU56Uld1dm1lMGN2QTA3VUhJNFRseEtDazFySGVvRUtoUGtxYUJXdXBZdngwV0tNMks5Ty9wUmlHL24yK3JHZFgwenJnVEttbWt0OElEWkk3b0F2ejdmSmE2ZUhyODRnV1R5amlIdE5nY0xZY1IwWll1ZytCbzlaSnhhbGZ5Q3ZUNi8zZ1owdGF4TW5EdUlvclNTWmRaalZzQ1doS002UlRxeTNZNlhTekhHMVdEMnJ0UlRRT055SjVNUjFwbDk2ZzlYOTlyTEI0aHZSTXB4VUVpYVMzR3hRNDd6dGJySFhNMk9XdTgxemNPcjh2MkZqVkxJcmNYRzNsVGU4VTZXd3RoSWxZRzRzRE9ZNnV1aDJkOWM0NkV3SitZejIzUkZtZGxZUTVCdjVCWW9oQ1VFUDREbXlzRjFicSt6K05UNEtXSXk3R28wTXZwNk9xUElsTmxzZ1ZyNzlLanZMbHBhdkFYcjdENmlVVUVIdDNqYlZycUJEZFh0NnVTcXhCWEpxWSt3ZjF1Q3ViWStkUVFGYTBUSW9jb2c4aGxla3pqQU54clkxSE1kSHZnaGZVWkJ1TUFTMmxmaXBKNENXRzBiNHBhQ3IzRXpUbFBJbXREY1BLVFY4S2liMjJJbURxVXd2NVlZT3hvUlpYMXI3eUZzRkF2TkZlRWVIL0NMdWZZbFowam5Iakh4cVBOWDgrZ1dQSllvNUZqRWR6bkJLMWZGRWZmMkdHazVmMzd6c2NWY1VJcnJyeVladm5PanN0WDlhMW9QYTF3UDdLcllQbDk1VmVCNXhDNVBOQno0YU1QZkpZODZ4cVZtRmt4RG9uTFNJNmd0VTE3VkJZZjAvNExoenZHVko2TjVPd01IRkxCaXFkejlUSGRIckdBZTFZZXIvUy9VNXd6a3kycVAvRCsyR2c5Vm1KaXlyUkRHYmgvNUlSV2hERWxLOWNBc3Z5Y3F5ajQ5clB3OXhDd3phV3NQalNYYThhSE1qcDF2b2xENUZDMlNTUzV3RnJTclowU0ZyQVdpa0dhZWNlMVVEM3JNQWhNdmY5b2U0NVpLVXpRS1BFbXFOUkF4ZVBJanBkZ3AxZktxby83SXo5M1JuM1dHaXFtRWhOTWMvWWdsVk45ZnBlSEZPRUhkNGlJOXhxTC83eUFOV1JFS09iNWFYekM1OHJVeVR1dFJJa1dlS2lLVitwODNHa04wTU9ZdGVTcUJ0bW5LS0JsTmFOQ2hlM0JvWlhBWVVHeFVoV2trOC94NkZzQU5iVC9nNTlUUGI3K0s3aGZPT1FSeCtHYTYxSjcxclZidVgvcHJoOXdxZ0pGa0lZY3BUTlpFUWM5YTlPb1N0VzhSRDQxaUxyOFU3V1JkcTJkSkRiNWxzUW92cUsrbHZ0VDNqMUoxaURzT1pQUmM4UGQ5ODJTOHVsOEV5c1hlTWVXRkpXMkZFYURLZ1luZW9FMFExVm9aa21XanI1NU1La1VzbU5zVkFYWXJCaFF1b0czbGVGMjRSQ095aSt2dkpyWlVqOXdId05WekpGOTFXbXdUL1N6T0RPaldUcldvSXoyWEwwTlpVb0xGbWRobjkzSUhkczhjamlpRjh5M05oK3ZaZEcrcjJlSDU3WW9ZQTlGaEJpdkkybnhSV0YzT2R4RFphRVByZGhXQ3pNYU9HSXhVZDVEcmVJYngxWmF4aUtJZ2p6KzdNUGpmcXlZeTB0OXh5L2JOZ3lqd0pnZkluUnBJc2JSQUt5M1k4akxOa1pEdzlGMHdwdERXT0ZHQ280MzBKZXhXdmlQVXBiczE4bnBiRWlrZ1ltRC9oclROd0Y4WTVaUWpIVCtuazVNeXFYcWgybVBzUU4wV3JGQ3Y5UWZEbTFFdjY1Tm1CUzhpR2NsNWhMMXBaeFdlUUZBSFl1MWF2TUkvZG94K0RwNmpVejBLYlczTHBqeWNVOUNhc1JUN1VxSVI0MEczQVBCU1FXcVdPVldjNVNwQ1hIOUF5a0xaODY1aExYVmMxZ0VHUHcrTkNhd1hYV1QyLzZOemVOOWp2eHpFMzFPaVdRaHBXcUpMK2J0VXY3akVxMTlDaVdoVlQ4YTJ3dzNuUWh4VEtGU05seS94RzBwUVZWTFJwYXRuUmdFeHBtWC9RekV5MlRLNkJyVytOOUNmMGFwWVN6TWtvcW5mdkJ2YnFGeUxlaXZlbGpSY25hTzc3dmh5d090SlMvbG9jeWl3dHM5MHdvd3pReWlzYWlHVjhEeGlRVmNjYjVCSmpGdk55RzdlOFZQTUcvZ3ZkVUloKzdmM2JqZjNZeEhqeTVHNXl0WmNUdnYveUZ6YnJUNHpNcDFjcUZ1a0NkOVdrdnpQTm9HOXJ4dElXUnJadXdNQXBibFEyUFg4NzhTUHdkTDdhYTdRRk95Ym5vWFc3TmthSFdtVG5IRjdRM2oxTnJ6Y3A0Z3UyeHJCcUh4dVlDTGlXOThYVGdMTkI5eGd2TTdYUzJpTFY1KzFrc3pTcVRoOFo4UkQzb2h2N1N4WERCeWc4d0pPNWVkTWZNSzRMRGpPR0ExNGhrdkpDOGlxL0RZODVuRlU3dlJyRkM0VXh5RmlMdFRRc0M3dlhkTkZGaUFZbjlJeXloKzNwbXRLQ2hrZFFBRFJRSDRaWnVORk5NV3kxM285NFN4Sk0veU42bkRnai9mM2hpRGJKMjZhcHQ3SExIeGdMd0F4VitJUGNyWjA1Vmh1bW1CTncrUXg3dk8rWTBZV1N3ZnpvNkhyOVpEZ1JTUE5iMi9DUkdsMnJXazJNL1hncHJJNmJvSUVJZ1hWKzFtd1BLK2wxdTZUYnZWOFZTOG9lZTV0c2xkUkMybktoWkFsRlNuNTZ2RWJWKzF3Y21FQjRqMWpNMFYvTldUV3VCMVNxZ29Cb2VjTlNwQjl0YndpK3hIVTlKc3R0UGdXZXptcXNQQk9weThBYUZXNzhjaUFaOU50dVpQRWc5bGNNMjRzNFEyZURDMjZQRjhyRENuZXdsVHNsdUczZTA5Tnhydks2SmNkcVF0bmV0bXN4V3BHNy9Vam15MlJOZThvYktaS0dmaktmQmUza3VPNytrNkVNaTFpaVJmV0xhemJEL3pVSFdTRjRSL2Nrb2pjOXN4WGlUZktsL012NXplQkUxaTZDRWs4djZQang1RmFka2dQV0x6Qll0Z29NdWlpbVhsaStmWlIvQmhxSFhUWGljVDEwQzRZcGM4dytFT01yN3BhQytNck5QTEpkTU5aTEVIWllyREpZNUVKZmF6YllnWTBmSCtwcUhzVjQ0R0tvN21ZK2hyTE83WElyNWQzdmNHbm91T2s4b1VPRkFaa1RNMWhKWllQRThqMDZRbk0zcVg1RjlLektTR2pNbHVCWUJTN210OHFLTTI5Nmw4S1FJaUJpWkNlWE51eERpWThWTUEwcThUZ3d2Q3hwTm9id3oxTTc1ejZkVHRjMzY5OHcyZllwVmtSVElISzhQQXFqSU5aQndEb1czVmxtSEh0eitLK2ZMSGJFU2RieXVOelBTSG5GV3JpdTV4T3k1R0dDejhYVHhwWlN1RStOR3ZWY2FjSmpHWGRSQk1tSlhsT3JpQy8xenBUbTV3SThnWkpPK2FSaXN2Wi9RY0JadnNwZzBqaklRWXppYmRVSEhNLzQ5eWRzUytTUUFrbmx4VUVoc1lPYXVURm5yZzFxVmtv