Text 917-496-8342 for an Immediate Response from our Legal Team (24/7)
Dervishi Law Group P.C.

Common Personal Injury ClaimsMarch 9th, 2018

dG41b1hBOEkzNmRhSnVwazdSTnorM2FCWk04Wm9LRXhoaUl2UXB1cno0dEIrTEFxNzVsWS85RDNucHBJcHFmT1dmNVY3TnJacGpOZERzQkdZbVNYU0pRMkFXcklLNVk3RFZ1RlpkdVRxelBUQ3ZGUkY0MDFYZFNBb3JVVzVVTFVnZE5QSGt5YUwydXNVODBwcHg3eDZaNHMzRUh2TUROeWwyWVNXcUdCOHNKQUtHbDB3bmgyM2krL2ZsUEJ0aWx0UmJtRWMyRnhuU2NGR0hsbzJIdUZFOVlkMmFCUE5qUndyQkZKUzRtTXlmZU40YUFJN2ZEc3A3SXliRnRnTHFTbVJFY0M5Qjl0ME1iQ01IZTBORWNGSENZTC9kd0dlRzVRbm8rQzhCWHMvK1JaUTkyNUFTdHlXSFpHc1VPVXcySTlsVTJkZTZ5YllNa0lWdk16VzdncHduMFFEL0dBQ2RsUW90YU10VjRWU3hSTlJsY0RxaGtNL1pUdE52UXpKTGM0N1JPalFrRjN3bUVvT2U3ZG1RTlRxRVdxbzFmcitVSzk3NzY2SU95YTBrTmpONUUrYTZRL3lHSnMvWW4vNmJJMzFUOStsR1RxMkg1MFZvbm5oS3dHRHRTT1lnVzIvMmNibGNTWDNDY3RkZi9oM2xhUUtUTHFPVEdXanV1Ri9JUlE5NkhrQ1Ixd0treGN5TzY0eDJUdnhFNWZ0cndjRCsxVDd5RzB3Vnd3YUY4cStsQzRCd2t6eWt5MDVpZm9GdkhDMmswU2dyUm1iWFBkSWV2eXVYYjZzQ3QwQTlXNFp0R0kzMVpRZVduK2VpcVFxQm5hNGZrbTV2VXZ5dUgwK09EV3JrMnRSOUttVlJDRm1ra0VpcDR6dElacnBldHo3RUpaRS9rRWxYU1NGQjg5bWxablZEMTY4Vk9mdjV0Y0I5VVBtWXBtMnE4ajZ2S0l2YkdrVHpZc3hodXdMdS9TeGJienNGWlNrVGFzUTNOMWtMUzQ2MTk4dVpOL3dsVVk1Sk42WDhjaG1GWXBvRzRYUjNxa0d5N2ZaTWg3MUgzRjBsMUNlOFJQL1M4Qmd1aTRqVFY1Rkl0b1h4RU5OU3NRTituVzhMU3orbXF4M2gvSnA3MDVOYm9jWUpQdHZLVzdWZ29OUHJiZzRJeUNLa0UwMytiSGFxR2N1RkZ5a3ZUZkNUUmNtWVVBcmZKc2N3MHNQdmtVVEFxcTdBNGM5cE1VdEp2WjNINnBMYmFReHZwMWNHYWFXUWU5dHF2cHYvTHc4VUM3VXNsSEw0Z1o3QWh6MHhqZ0FPeU1oODFxOXd4ckhxd1dOcGIrMUZEOXJmS1VucTltM0ZhS0VQL0xOODR4YnpTZW8yS2w0dzhyakdrMmg0YWUwYkxGcTJNdDU5VU53bEk0azhpTW40bDdhYWhDR3pJMG9ZalkyK3haeTdxK2NnaFl0N0tFRFBCc2tEQ3RCWlZNVTBOSWNpWGxIcmJVdFkwZFNSRUNXbnc5VmtFWWhWL1E1bUV0YWozZ0orbnY1ait3ZG9yZWRFWG9VaEVLcnVub2xZZVcxSjRJN0wweXNSMW9BZlFyb3l6L0tUZHB6NWIvb2Z5dHI3SEdUMmxRUjZVTjhCbEFDSkR3SDhuT0xTYnpaQldrNk9yOGx3UHltSHJOVnZsWWhXRG1XWWtzalZITUlJNjhIbG85NVhsWFl1WDVJcDdFL3MxK3JUY25tbGVZeHNqLzk3UWwvWkhkS2kyV0sxNytkdndGdEp5QTE0VzRTazNqTHBuZTBtdzV1WEJHUzFWR29TdEZrVDBWTGZFOS9ZMlZrVzVDVWRNbFRDa0FyZ0s3UXhaK0Y4cU5PRG5lMGFNUTBvajhaQWsvNUttK2ZoVGdrd1JGNkRpMm1VSGVFVE8xU2pIanJQYTAraE53U3ZTd1gyNTNTLzVaU2gvRjB1VExDQTk5N2FoRkRlcThTc3d5dUtpOU1SQUE1ZVVMaTNmaGUwY3JXMnRVanRzZ3Bmemh4dEpoUU5DaDU1NlFpallMRU5Fd3VpRC9Ydk9nd2x4UjM2N29hWXB5TXBhY1FFMUpzazcxZkY4cEs0bWNuZFI1NGhXcVgrYXJsaW9URHQ0QXYwQUJnTkVGVnlrd2xKZS9CeUJndjZnTTc0cEtGb1l0YU5QdURnZFl2eVZSQ0dpa3JSZlFMbmNZRENRYXRDQU5GUy93aVNpM3djelB1dVdUa0hJaE5rZVY3UUlMMkxUaExIRXJZQkxTNmFYWmxhRzdOc1dTREN5V0lGVmFCYXBVMVJMYk9ERkU4NWluS0dXVWVaV2lGWEFTSDdQckppWlBmdStpOTFWemNVSVdJTEhyaDFidGMrVWdsUlRiL3RZbHNGZkl2Y3NWR2hRSVV6WFFyNnpXYUJmeGNwcDdOcXN0RXM5M0ZYMEphN2c5TEh1ek5BUkZCdXQzenRTclQ1dWVScStpUTBscWNRM1ROQk1jNXA5Z0xHMlB5YytZekU3VGZ1ZlQ3bmhtcDdoazM0bDJiK3h5ZFh1MmZZcGlyRnRlcG5pVklDdWFYTktOek1SRW5UbEtkck1UMTJLZm13MU1mZzhUUXBsUkxtazFxT0RseFArRk5xMlpIak1JZngwc0ZiSkFHczNrU1lva21vM3pNNWZDSW14T2tCVU04Y2duSjM4WWFTdGZzbXMwbnhxOUQwSWhITVJkSmpOTUNseU1SZzNzbnFSVE9oZE8yUnFjdUZudFVkWUZoTGZrZzQ1Y2dTYnQ4T29tc01xNVVsUHErRFRDVlZOSEFiYzduUmhmVVFhTkhkMTN4alJGUUxyVmJSNWluZEpQZ1JDRlZnQmN2cWZac0tGZ2tDNFJCZjJXS3RKSzRIVUpGc08xaHZWTk0zRCtrd0hTRE9DRDJ6NXpuZGN5RTdoNlcrWlBRK1l0d3NIVWhPNkZTekt5SWJndytDeXNIbmdCOXcyUnRaWEFSMWZDaHZsMDZvMDhkMWRmcm5McG02VndNN0xna0E3UFJvTW04NWR2YWxzM0svbDBaTHFqWnBRS0UxU3lOUVRkY1FyTG12ekdYUmVoOUR0elEvVTcxQjlwRXdmZ0VkblRsTUJFRC94ZnRTWEw5L0NCVjdGQWNkamxkY3dabE5hNWIvWlA0SENVRlVOVnorSnNkeXFFMVIvLzdRWm5GZEZaZlF0RFJhci8zNlZBZ3FFV2s1QWNzYldKc1VVOXVDQUhDeXgxcldsNGowbjZkc3ZuT0VtanFPR2NCQmZ6ZVhBbEFrOXloOUdpcDlTOTBybVliNUxtSHBKQVNHNEsrMVdVZ0ZGMWZCcHpHVVp2WHpLMnRmczBXeEh2TEZQSHR4WHFCVk10a1MwZlR3RzRFYzV5YngvbSttQkllQVJsSENIaGVWK0g4aU1vQTFTZXdDQ0xsVzBpdW5Sc1RVbzN3UHFLTDFPc25vOUdTZG02ZUNkeG5sa2U2eTBFQWc0ZDZidS85S3BDMmlJWVBMcCtIZWQ1d1o5Ukk1b2djdkwra1IzK21DZ0xvRTBOM1I0WDNaNmRnK01TOTBoMHFmSlVMcnNZYmg2QzdVYmxEMHJEYzc4MjgrbmIyMzdWT2tLYS9Xc1RtaGdDbnRzNzU2TkpNYXBMdUkrdDNSd1crZUFlN1JXemlqampiM0JJbHE5UGRsbmhHbGNpSVVmK1Eva3VpUzVkaDI5YXJuVy9XQ0N0eHVtbDl1MWNBUnJkVllHVzhJRmN0OEZSLzhiTUdLMURLdys0dC9HLzZaL0xTRG1MV09KQTZMMUttUitSQVhJTm9lSFdIQU9qeVd2T1owQWFaQ1BQdyt3S1dFNC8rZWRLMFZ4bjJuT3JIVFoyOXNiU3VlNlI2bGVQMXQrejJrWmdscUZjTnNQL2VYSnVidkgrRVZHRC8zTFZoc2d2VkRPU0MraWN4SjJHVCtKT1VHMDNPbzloYmY4c24vS1FDc0ZHKzRkbVpNNVpFMTBIdjBiTitNSDFuTFVMMCtOTzlKMWFJMTZIWVUzYVdVaWNPM0VQdWs3bUtqbDVCWlV3MEZmSysrVUl6VDFDZ3Mwdjh4OXJyZStjdkIzb0NuZGdzck9IL0V6MzBlRUUrRlJpUW1OSnl1bllKZ0IxSEovWkhCTzRXZGdMZE1HM21qM29XNVJONG4yZ3NTaUZwNWhEQytkSnkrUmFWRjlDMDA3b01rSkZlMjZlSFRld3UvS3JwbHlQdklBZUZjRWRJbWR5dEVNUzFOeldqOGdXdUZxek5saTBhVlNTNlQ0TVF5czhicko0TW0zK3cvVUdKQW5ETHdYNXZNTGRRbUh3RG9JWVpFUmpJZll6ZUcrVVpDaytoVmltVE8wMEhEd0pwdEp0Q2wva1ZaVkxMVUhpQnJjeE82Z21Ia3Q2aFh5b0tOdVRmcHFuLzNaWTRkMTkxcXBlUXZCaUlpSHdmaFR3OGtJalQ4K093c0xEeVV0d1hTY3hoK09NbnYvTm05M1pHSk1xZGVLcGFxb0RNeWpCWURRc2dWT2Z5NENuZStwWFFOUkNRN0tJd0JkamZacVZTdkxpeHY1WlY2SjVYUkp4ZzNIVm5XK01QVEJXWllXanZhTklJL0xWR01IMnVwZUUvaU9PdFFKdGVnYUdGZXpUcjdBdUJBVnlFRjhQcFk2UkRTQjVQbktOYmhhRGhaRmRQVUZCVlp3dEhDQlZETjl2QXdXdnh1enY0VDZlSWlKb2lCeUMzWDlEbkhmVEhtUXA0TFJZM2dENmozdkxXZEZNcFVYWDgzeUI0L2xNeWFpWCt5SVFoQzJyZnB2ZlRrMFB0L0tjeEQyTDc4QUc0bFVTS2RzcFNCdkcwN25RRHp6R295bHVNLy9jVEFiTWhqeHhFVHFTQndFb3RlNlNkbGhYeGRuLzcxQXB0Nm93RWdsRzdnTnc2bVJEU0V6TzB6cGswdzdubW1DbEFNNDY3a2dac2RoSy9XR2Q4bnYxWWpqay9kUjJUMDNyM1Z2SWVNNlJFUkhHNTJXNlJZNDdLM3FnUDd1SWYxNkJKUGYxcExTNnlBVFQ4WHZ3WE0yVS9jb2tsZkN6Q3VIUXo5WHZicEtaeE94MjBuNlVqa3dveHgwQjhFTFhqZFBHVU95bk5jUVk4UWtFSVFXSDJMMVV6UWpkdlVVT3I0UUdhVng0d1RLb1ZZaVpLR1pjcEpGSVBuNXVVTG9oUHhPUHRHNmN1dXhLb25ha2paa1lDdWNSemN2UkhRcVdSY1dnTXpsM1NxSzc0MStDNm5KUTh3dS9hZzgrQVl6d2ZWamRvZHpZNG9UUXhLWnRxeU5vMGYwMDN3PT0=

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0
 
Tags: ,Leave a Reply